O bibliotece

Bibliotekę Publiczną w Jabłonce założono w 1949 roku. Początkowo mieściła się w Domu Ludowym, gdzie przeznaczono dla niej pomieszczenie o powierzchni 18 m2.

W okresie od 1 maja 1951 do 1956 roku bibliotekę prowadziła Stefania Piekarczyk, która była zatrudniona na pełnym etacie. Posiadała wykształcenie specjalne bibliotekarskie I stopnia.

W 1951 roku księgozbiór liczył 1168 woluminów, przede wszystkim były to książki uporządkowane. Ponadto dużo woluminów znajdowało się u introligatora w Nowym Targu a część w paczkach. Wypożyczanie książek odbywało się 3 razy w tygodniu po 2 godziny. W 1955 roku wypożyczano już 5 razy w tygodniu po 3 godz. Od 3 sierpnia 1957r. do 30 czerwca 1967 roku w bibliotece pracowała Otylia Szybalska. Wówczas księgozbiór mieścił się w prywatnym budynku o pow. 20 m2 u państwa Polaczków.

W okresie jesienno- zimowym były prowadzone różne zajęcia dla ludzi w celu zwiększenia liczby czytelników. Raz w tygodniu wyświetlano przeźrocza popularno-naukowe, bajki dla dzieci i młodzieży oraz zagadki i gry literackie. Odbywało się również wspólne czytanie bajek.

Od lipca 1967 roku bibliotekę prowadziła Marta Chowaniec. Wtedy księgozbiór przeniesiono do prywatnego budynku o powierzchni 36 m2, którego właścicielką była Anna Paniak. Tam biblioteka funkcjonowała do 1991 roku a następnie została przeniesiona do budynku Urzędu Gminy w Jabłonce. Przeznaczono na nią dwa pomieszczenia o pow. 60 m2. Biblioteka działała tam do 1997 roku.

3 marca 1997 roku zostały połączone dwie instytucje upowszechniania kultury: Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury w Jabłonce. W wyniku tej fuzji powstało Orawskie Centrum Kultury, którego kadrę stanowili pracownicy biblioteki i GOK-u.

Po zwolnieniu przez Policję pomieszczeń w suterenie Urzędu Gminy (1997) biblioteka i OCK zostały tam przeniesione. W 2007r. na mocy Uchwały Rady Gminy Jabłonka Nr XVIII/91/2007 z dnia 27grudnia 2007 r. Orawskie Centrum Kultury zostało podzielone na dwie odrębne instytucje.

Od 1 kwietnia 2008 r. biblioteka stała się samodzielną instytucją kultury, która działa pod nazwą Orawska Biblioteka Publiczna. Z inicjatywy wójta Antoniego Karlaka Rada Gminy Jabłonka w 2007 r. podjęła uchwałę o przebudowie i remoncie historycznego dla Orawy budynku Domu Ludowego z przeznaczeniem na Orawską Bibliotekę Publiczną. Uroczyste otwarcie nowej siedziby OBP nastąpiło 11 listopada 2010r.

Dom Ludowy wybudowano staraniem mieszkańców Jabłonki z inicjatywy władz Towarzystwa Szkół Ludowych w Jabłonce Został uroczyście otwarty 3 maja 1926r. a 17 lipca 1929 roku Orawianie gościli tam prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego.

W budynku OBP na parterze mieści się wypożyczalnia oraz kącik czytelniczy dla dzieci, na piętrze jest nowoczesna czytelnia z ośmioma stanowiskami komputerowymi. Można bezpłatnie korzystać z Internetu.

OBP w Jabłonce ma swoje filie w następujących miejscowościach:

  • - Filia OBP w Podwilku - rok założenia 1955

  • - Filia OBP w Chyżnem – rok założenia 1956

  • - Filia OBP w Zubrzycy Górnej – rok założenia 1957

  • - Filia OBP Lipnicy Małej – rok założenia 1963

  • - Filia OBP Zubrzyca Dolna - rok założenia 1974

Orawska Biblioteka Publiczna wraz z OCK organizuje różnego rodzaju imprezy kulturalne i folklorystyczne, konkursy literackie, konkursy wiedzy o regionie, angażując dzieci, młodzież i dorosłych do uczestnictwa w życiu kulturalnym naszego regionu.

Stosunek środowiska do biblioteki jest pozytywny. Wzrasta poczytność i zainteresowanie książką.

Polski Dom Ludowy Towarzystwa Szkoły Ludowej w JabłoncePolski Dom Ludowy Towarzystwa Szkoły Ludowej w Jabłonce ze zbiorów NAC. Data: 1925 - 1939.