Dla czytelników

Regulamin korzystania z usług kserograficznych

1. Użytkownik ma prawo w granicach określonych p[rzez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny do reprodukowania materiałów bibliotecznych, które może odbywać się jedynie poprzez ksero kopiowanie.


Uwaga: Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pośrednich (Z.U.1994r Nr 24 poz.83 art.30) kopiowane mogą być tylko fragmenty opublikowanych materiałów, nie większe niż 1 arkusz wydawniczy tj. 22 strony


2. Kopię każdorazowo wykonuje bibliotekarz dyżurujący

3. Usługi kserograficzne są odpłatne wg. cennika


Cennik usług kserograficznych

kserokopia jednostronna czarno biała A4 - 0,40 zł. A3 - 0,80 zł.

kserokopia dwustronna czarno biała A4 - 0,60 zł. A3 - 1,20 zł.

kserokopia jednostronna kolorowa A4 - 1,00 zł. A3 - 2,00 zł.

kserokopia dwustronna kolorowa A4 - 1,50 zł. A3 - 3,00 zł.


4. Każdorazowa ilość wykonanych kserokopii rejestrowana jest w zeszycie usług kserograficznych