+48 18 26 523 79

[email protected]

Orawska Bibiloteka Publiczna

ul. Sobieskiego 13
34-480 Jabłonka

pon, wt, czw, pt: 800 - 1700
śr: 800 - 1600
sob: 900 - 1400

Protokół jury

 

 

 

 

XXXII Orawskiego Konkursu Literackiego im. Piotra Borowego

W dniach 14- 23 listopada 2011 roku  obradowało Jury w składzie:

Przewodnicząca: dr Barbara Zgama - wykładowca w PPWSZ w Nowym Targu

Członkowie: mgr Jadwiga Pilch – kustosz Muzeum Orawski Park

Etnograficzny  w Zubrzycy Górnej.

mgr Jolanta Szczęśniak- Basisty – polonistka w Gimnazjum im. inf. Ferdynanda Machaya  w Jabłonce.

Na XXXII edycję konkursu nadesłano 130 utworów, w tym 103 wiersze i 27 gawęd. Udział wzięło 78 autorów: 58 uczniów z różnych szkół oraz  20 autorów dorosłych.

 

W 2011 roku w kategorii Poezja nadesłano 103 wiersze. Jury oceniło ich poziom jako bardzo dobry. Małym zainteresowaniem cieszyła się proza (tylko 27 utworów). Najwięcej gawęd nadesłano w grupie wiekowej uczniów z klas IV-VI (20), ale ich poziom nie zachwycił Jury. Natomiast wysoki poziom gawęd odnotowano w grupie dorosłych.

W tekstach napisanych przez uczniów widać dwie tendencje: tworzenie orawskich neologizmów z wyrazów ogólnopolskich, które niestety przyjmują postać dziwolągów oraz wybieranie z zasobu słownictwa orawskiego wyrazów młodszych. W dziecięcych pracach występuje coraz mniej orawskich archaizmów, ale ciągle są, więc to ogromnie cieszy. Zachęcamy do lektury Słownika gwary orawskiej, gdyż autorzy w tekstach gwarowych zamieszczają coraz częściej słowa ogólnopolskie.

W XXXII edycji Orawskiego Konkursu Literackiego im. Piotra Borowego pamiętano o błogosławionym Janie Pawle II i jego związkach z Orawą, przywołano również kilka orawskich postaci, tradycyjnie pojawiła się Babia Góra i orawska przyroda, skansen, a także bieżące problemy. Ciągle prosimy o śledzenie orawskich rocznic, by je utrwalać w tekstach.

Prośbę kierujemy do dorosłych, którzy przygotowują dzieci i młodzież do konkursu, by nie przyjmowali dwóch skrajnych postaw, tzn. albo dopuszczają, że w pracach występują błędy merytoryczne, albo nadmiernie ingerują w jakość dziecięcych tekstów. Prosimy, by służyli pomocą i radą. Zaskakujące jest np. to, że uczniowie szkoły podstawowej podejmują tematykę egzystencjalną. Ich refleksje przypominają myśli doświadczonego dorosłego człowieka.

Regulaminowa zmiana dotycząca grupy wiekowej powyżej lat 20 Poezja (podział na teksty gwarowe i literackie) wprowadzona w 2010 roku bardzo dobrze się sprawdza. Jesteśmy wdzięczni za pracę na rzecz orawskiej literatury.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji. Wyrazy wdzięczności składamy nauczycielom, rodzicom i opiekunom, którzy motywują dzieci do pracy, zachęcają do gwarowej twórczości. Dziękujemy Autorom, bo bez Was nie byłoby Orawskiego Konkursu Literackiego im. Piotra Borowego. Wszystkich zapraszamy za rok.

POEZJA  KATEGORIA I DO 9 LAT (I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ)

Wyróżnienia otrzymali: (Bruśnicka)  Martyna Stachna   kl. III   SP nr 3 Lipnica Mała za wiersz: Koszyk ziółek

(Wektor)   Maciej  Garaj  kl. II SP w Lipnicy Małej za wiersz Rombiymy drzewo

III miejsca nie przyznano

II miejsce (Róża) Weronika  Nowak    kl. II   Podsarnie 2     za wiersz Do Ojca św.

I miejsce

(Byruśka)   Joanna  Kidoń  kl. III SP nr 3  ZS w Lipnicy Małej za wiersze: Byr byruśka byr; Wielki pon

PROZA KATEGORIA I DO 9 LAT (I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ)

NIE NADESŁANO PRAC

POEZJA KATEGORIA II DO 12 LAT(IV-VI KL. SZKOŁY PODSTAWOWEJ)

Wyróżnienie otrzymali:

(Tulipan) Natalia Machay kl. IV (SP Zubrzyca Dolna) za wiersz Kiesik

(Jedlicka) Joanna Waresiak kl. V (SP2 Zubrzyca Górna) za wiersz Jesiynne ozmyślania

III miejsce zajęły ex aequo:

(Skrziypki) Alicja Gwiżdż kl. IV (SP3 Lipnica Mała) za wiersz Na skrziypeckak grom

(Eli) Melania Udziela kl. V (SP2 Podwilk) za wiersz Na orawski strónie

II miejsce zajęła ex aequo:

(Motyl) Patrycja Kaletka kl. V (SP1 Jabłonka) za wiersze Orawa, Domowy chlyp

(Książka) Anna Flaszczyńska kl. VI (Lipnica Wielka Kiczory) za wiersz Poetka, Muzyka

I miejsce zajęli ex aequo:

(Różyczka) Anna Plaszczak kl. VI (SP2 Lipnica Mała)  za wiersz Sukanie gwary

(Konik polny) Hubert Karkoszka kl. IV (SP2 Lipnica Mała) za wiersz Pucynie biydy

PROZA KATEGORIA II DO 12 LAT ( IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ)

Wyróżnienia otrzymali:

(Lilia) Julia Wierzbiak (SP2 Lipnica Mała) za gadkę Jako to downi młóciyli

(Leniwiec) Paweł Lenart  kl. VI (SP Jabłonka –Bory) za gadkę Historia Kaplicki Matki Boskiej w Jabłonce -Borak

(Dawno) Dawid Nowak kl. VI (SP Zubrzyca Dolna)  za gadkę W podrózy

II i III miejsca nie przyznano

I miejsce zajęła (Zwónica) Ewelina Małysa kl. V (SP3 Zubrzyca G.) za gadkę Zwón na Ubocy

POEZJA KATEGORIA III  DO LAT 15 -GIMNAZJUM

Wyróżnienie otrzymała Malinka  -  Klaudia Wierzbiak  kl.III Gimnazjum Lipnica Mała za wiersz: Stropienia jesiyni

II i III miejsca nie przyznano

I miejsce zajęła (Stokrotka) Angelina Wierzbiak  kl. I  Gimnazjum Lipnica Mała za wiersze: Muzyka Bartusia; Tańcowanie z wiatrym

PROZA KATEGORIA III  DO LAT 15 -GIMNAZJUM

Wyróżnienia

(Smrek) Dominik Kubacka kl. I (Gim. Zubrzyca Górna) za gadkę OMŁOTY

(Sosna) Patrycja Mastela kl. I (Gim. Zubrzyca Górna) za gadkę GAZDÓWKA DZIADKA

I, II i III miejsce nie przyznano

POEZJA KATEGORIA IV DO 20 LAT

Wyróżnienie otrzymali (Orawski herb) Kamil Bodzioch (Lipnica Wielka)  za wiersz Cy ty wiys cłowieku…

(Stokrotka) Iwona Brenkus (Lipnica Wielka) za wiersz  Lipnicko Pani

III miejsce zdobył (Smrek) Bartosz Plaszczak kl. III LO (Lipnica Wielka) za wiersz Tradycjo

II miejsce zdobyła (SZI) Iwona Szczerbiak  (Chyżne) za wiersze: Na wieki z Orawom; To co w dusy gro

I miejsca nie przyznano

PROZA KATEGORIA IV- DO. 20 LAT               NIE NADESŁANO PRAC

 

POEZJA KATEGORIA V- POW. 20 LAT JĘZYK LITERACKI

Wyróżnienia otrzymał (Wyżka) Emil Biela (Myślenice)

za wiersze: Bazylika czyli orawskie proroctwo; Co opowiada Orawiakom Blażej Vronka…?

III miejsce zajęła (Brzoza) Anna Wiśniewska (Lublin) za wiersze Czemu tam wracam…; Ty, który masz tyle ważnych spraw

II miejsce zajął (Dźwierze) Jerzy Maria Kiersztyn (Zubrzyca Górna) za wiersze: Ze źródła; Przychylę, Zapiszę; Z księżycowych żył

I miejsce (Krzyk) Krzysztof Kokot (Nowy Targ) za wiersze: O skrawek Polski; Wycieczka w czasie; Spod kapliczki

 

POEZJA  GWAROWA KATEGORIA V- POW. 20 LA

III miejsce zajęła (Jodła) Katarzyna Karkoszka (Lipnica Mała) za wiersz: Kuchynne zaloty;

II miejsce zajął (Turoń) Zbigniew Tlałka (Jabłonka) za wiersz Na śkle

I miejsce zajęła (Piełun) Romana Maćkowiak – Stasik za tryptyk Orawskie Gody

PROZA- gawęda orawska   KATEGORIA V- POW. 20 LAT

Wyróżnienie otrzymał (Pieter)  Eugeniusz Pastwa (Lipnica Wielka)  za gadkę : Herb i wdowa

II i III miejsca nie przyznano

I miejsce zdobyli ex aequo:

(Ozprowka) Irena Grobarczyk (Zubrzyca Górna) za gadkę Z cego się ujno spowiadała?

(Jo) Bogdan Pieróg (Jabłonka)  za gadkę Wyśmiywanie