+48 18 26 523 79

[email protected]

Orawska Bibiloteka Publiczna

ul. Sobieskiego 13
34-480 Jabłonka

pon, wt, czw, pt: 800 - 1700
śr: 800 - 1600
sob: 900 - 1400

Zakres działalności

- gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

- bezpłatne udostępnianie- udzielanie informacji o materiałach bibliotecznych,

- prowadzenie działalności informacyjno-dokumentacyjnej dotyczącej środowiska w którym biblioteka działa,

-stała współpraca z bibliotekami, miejscowymi szkołami oraz instytucjami kultury. Pomoc w organizowaniu imprez kulturalnych     Orawskiego Centrum Kultury,

- upowszechnianie czytelnictwa przez działania propagandowe:
konkursy, wystawy, lekcje biblioteczne,

-tworzenie komputerowego katalogu w systemie SOWA.