2023-10-02

XLIV Konkurs Literacki im. Piotra Borowego

Organizatorzy XLIV Konkursu Literackiego im. Piotra Borowego serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w konkursie.

Organizatorzy: Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce, Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce oraz Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zwracają się z uprzejmą prośbą o przekazanie wszystkim osobom zainteresowanym (uczniom, młodzieży, nauczycielom oraz innym twórcom z terenu Orawy i spoza) informacji o organizowanym konkursie, który jest związany z twórczością literacką Orawy. Prosimy osoby zainteresowane o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i przesłaniem na adres siedziby OBP karty zgłoszenia wraz z utworami konkursowymi wg zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
Karty zgłoszeń należy nadesłać do dnia 31.10.2023 r.
Prosimy o terminowe nadsyłanie prac, decyduje o tym stempel pocztowy do dnia 31.10.2023 r.
Szczegóły w załącznikach:
Karta zgłoszenia
Klauzula zgody
Oświadczenie prawa autorskie
Regulamin

XLIV Konkurs Literacki im. Piotra Borowego