2024-02-23

Wyniki naboru

Jabłonka 22.02.2024


Informacja o wynikach naboru


Dyrektor Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce informuje o wynikach naboru na wolne

stanowisko pracy w Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce

BIBLIOTEKARZ


Informuję , że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

Pani Katarzyna Mastela zamieszkała w Podwilku


Uzasadnienie wyboru :

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne podane w ogłoszeniu o naborze.

Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej ( II etap naboru ) kandydatka wykazała

się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej wymaganej do pracy na tym stanowisku.

Wyniki naboru