2022-12-19

Finał XLIII Gminnego Przeglądu Recytatorów i Gawędziarzy im. A. Skupnia Florka

15 grudnia w czytelni Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce laureaci XLIII Gminnego Przeglądu Recytatorów i Gawędziarzy im. A. Skupnia Florka odebrali nagrody. W uroczystości wręczenia wzięli udział : Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice oraz członkowie Jury.

Protokół odczytała przewodnicząca Jury Anna Olesińska. Nagrody wręczyli dyrektor OBP Maria Łaciak i Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak. Laureaci wytypowani do Wojewódzkiego Przeglądu zaprezentowali swoje utwory. Uroczystość uświetniła kapela Zespołu Małolipnicanie.

Zdjęcia
Finał XLIII Gminnego Przeglądu Recytatorów i Gawędziarzy im. A. Skupnia Florka