2022-10-20

Dokumentacja zasobów dziedzictwa kultury pasterskiej. Tradycyjne budowle i artefakty