+48 18 26 523 79

[email protected]

Orawska Bibiloteka Publiczna

ul. Sobieskiego 13
34-480 Jabłonka

pon, wt, czw, pt: 800 - 1700
śr: 800 - 1600
sob: 900 - 1400

Zmiana godzin otwarcia filii bibliotecznych

Filia w Chyżnem

Wtorek 1230 - 1530
Środa 1230 - 1530
Czwartek 815 - 1015
Piątek 815 - 1015

Filia w Podwilku

Wtorek 745 - 1215
Czwartek 1030 - 1600

Filia w Zubrzycy Dolnej

Środa 745 - 1215
Piątek 1030 - 1600

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Spotkanie z Nandorem Udvarhelyim i promocja jego albumu o kościele w Orawce

W dniu 18 października 2013 w Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce odbyła sie polska prezentacja najnowszego albumu pt. ,,Magyar szentek temploma" (Kościół świętych węgierskich), którego tematem jest kościół w Orawce. Książka wydana została w języku węgierskim, jej autorem jest rodowity Węgier Pan Nandor Udvarhelyi.

Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego powitania wszystkich obecnych przez Panią dyrektor Marię Łaciak, następnie zaprezentowano krótki film ukazujący kościół w Orawce. Pani Lucyna Borczuch przedstawiła informacje o sezonach turystycznych w kościele, statystykach i wydawnictwach. W czasie spotkania Pan Udvarhelyi w ciekawy sposób opowiadał o świętych węgierskich, których zdjęcia zdobią wnętrze kościoła w Orawce. Z pośród bardzo wielu świętych przedstawił i omówił wybrane postacie szczególnie związane z polsko - węgierską historią. Zwrócił uwagę na to, że kościół w Orawce jest świadectwem hiistorii obu narodów. Wszyscy zebrani goście zostali zaproszeni na poczęstunek.

Galeria

Kursy komputerowe

XXXIV Konkurs Literacki im. Piotra Borowego

 

Organizatorzy XXXIV Konkursu Literackiego

im. Piotra Borowego

serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w konkursie

Organizatorzy: Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce, Orawskie Centrum Kultury  w Jabłonce, oraz Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zwracają się 
z uprzejmą prośbą o przekazanie wszystkim osobom zainteresowanym (uczniom, młodzieży, nauczycielom oraz innym twórcom z terenu Orawy i spoza) informacji  o organizowanym konkursie, który jest związany z twórczością  literacką Orawy. Prosimy osoby zainteresowane o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i przesłaniem na adres siedziby OBP karty  zgłoszenia wraz z utworami konkursowymi wg zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

Karty zgłoszeń należy nadesłać do dnia 20.11.2013 r. Ogłoszenie wyników odbędzie się 13.12.2013 (piątek) godz. 16.00 w Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce.

Prosimy o terminowe nadsyłanie prac, decyduje o tym stempel pocztowy do dnia 20.11.2013 r.

 

Czytaj więcej...