+48 18 26 523 79

[email protected]

Orawska Bibiloteka Publiczna

ul. Sobieskiego 13
34-480 Jabłonka

pon, wt, czw, pt: 800 - 1700
śr: 800 - 1600
sob: 900 - 1400

Wieczór Literacki oraz Promocja książki pt.,,Jesce bije serce downości"

13 grudnia 2013 roku w Orawskiej Bibliotece Publicznej

Nagrody dla Laureatów Konkursu Literackiego im. Piotra Borowego

Promocja książki pt. Jesce bije serce downości

13 grudnia 2013 roku w czytelni Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce odbyła się podwójna uroczystość. Zostały ogłoszone wyniki Konkursu Literackiego im. Piotra Borowego oraz odbyła się promocja książki pt. Jesce bije serce downości będącej pokłosiem orawskiego konkursu lat 2003-2012.

Galeria

Uroczystość rozpoczęła kapela OCK w Jabłonce (w składzie: Robert Kowalczyk, Marcin Kowalczyk, Paweł Czaja, Krzysztof Pieronek i Patryk Rudnicki)) wiązanką orawskich melodii. Po oficjalnym powitaniu przez dyr. OBP Marię Łaciak Uczestników tegorocznego konkursu, Gospodarza Gminy Jabłonka Antoniego Karlaka wraz z małżonką Marią, zastępcy wójta Bolesława Wójcika, sekretarza Andrzeja Woszczka, mgr Władysławy Biel z małżonkiem, dr Anny Mlekodaj oraz licznie zgromadzonych rodziców nastąpiło budowanie atmosfery wieczoru.

Katarzyna Kowalczyk (członek jury) przypomniała patronkę 13 grudnia św. Łucję - jej postać i związane z nią wierzenia utrwalone także w tradycji orawskiej, ale już nieco zapomniane. Na świynto Łucje przynosiyli gałonzki z trześni i kładli do wody. Pote cekali kie bedo pukać. Jak wcas, to hnet wiesna (pisał w gawędzie Dominik Kubacka z Zubrzycy Górnej). Było też o snach i carownicach.

 

Dwugodzinne spotkanie z orawską gwarą przebiegało w miłej atmosferze. Nie pamiętam, kiedy orawski konkurs zgromadził tak wielką rzeszę Orawian. W tegorocznej edycji udział wzięło 95 osób (67 uczniów, 28 dorosłych). To miejsce i jesienno - zimowy czas sprzyjają wieczornicom, na których króluje wiersz, gawęda i przede wszystkim orawska gwara. Na różnych orawskich uroczystościach kultywujemy orawskie tradycje, ale raz w roku gwara jest w centrum zainteresowania. Ta uroczystość gromadzi różne pokolenia Orawian - tu dzieci uczą się od dorosłych; przyciąga miłośników gwary i poezji z różnych zakątków Polski.

Tegoroczna uroczystość składała się z trzech części:

W pierwszej nastąpiło odczytanie protokołu, czyli ogłoszenie wyników  konkursu oraz wręczenie nagród. Laureaci pierwszych miejsc w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych prezentowali swoje wiersze i gawędy. Otrzymali nagrody i gratulacje z rąk wójta Antoniego Karlaka, dyr. biblioteki Marii Łaciak i dyr. skansenu Marii Dominiki Wachałowicz-Kiersztyn.  Autorzy z kategorii powyżej 20 lat zaprezentowali nieco więcej utworów.

 

Drugim punktem programu była promocja książki Jesce bije serce downości. Zostały w niej zebrane wiersze i gawędy nadesłane na konkurs przez autorów w kategorii powyżej 20 lat. Tematyka utworów jest bardzo różnorodna: od wątków historycznych, ważnych postaci, poprzez elementy krajobrazowe po wartości i mentalność ludu spod Babiej Góry. Autorzy w swoich tekstach uwiecznili orawski świat ten przeszły, i ten teraźniejszy.

Tytuł został zaczerpnięty z wiersza Emila Kowalczyka Obycoj. Ten orawski poeta wszczepił swoim wychowankom szacunek dla nasej małej ojcyzny. Współtworzył ze Stanisławem Wałachem Konkurs Literacki im. Piotra Borowego. A dzięki tej inicjatywie sprzed 34 lat mamy tę książkę - nasze dobro orawskie, które będzie służyć młodym recytatorom i gawędziarzom.

Na zakończenie uroczystości wszystkich czekała słodka niespodzianka. Po strawie duchowej przyszedł czas na skosztowanie specjałów kuchni orawskiej.

Spontanicznie mottem spotkania stała się fraza pochodząca z gawędy nadesłanej na tegoroczny konkurs. Bogdan Pieróg napisał: Ktosik to kiesik dobrze pedzioł, ze dziś ludzie majo zygarki, a pryndzy mieli cas.

13 grudnia 2013 roku Goście, którzy przyjęli zaproszenie Gospodarzy konkursu udowodnili, ze majo cas, by posłuchać orawskiej gwary.

Zadanie zrealizowano ze środków PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów, działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach operacji Orawa w literaturze.

Przewodnicząca Komisji

Barbara Zgama

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY XXXIV ORAWSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO im. PIOTRA BOROWEGO

W dniach 23.11-05.12 2013 roku obradowało Jury w składzie:

Przewodnicząca: dr Barbara Zgama wykładowca w PPWSZ w Nowym Targu

Członkowie:  mgr Jadwiga Pilch – kustosz Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

mgr Katarzyna Kowalczyk – polonistka w SP nr1 w Zubrzycy Górnej

Na XXXIV edycję konkursu w kategorii poezja nadesłano 114 utworów, a w kategorii proza 32 teksty. Udział wzięło 95 autorów. Wśród nich było 67 uczniów z różnych szkół oraz 28 autorów dorosłych: z Orawy (21),Podhala (4) oraz po jednym z Myślenic, Krakowa i Lublina.

 

POEZJA

KATEGORIA I DZIECIĘCA DO 9 LAT: KL. I-III

WYRÓŻNIENIA otrzymali:

Maciej Stachna kl. III SP Lipnica Mała

Artur Olesiński kl. I SP Lipnica Mała

Adrian Mentel kl. III SP Lipnica Mała

III MIEJSCE

Patrycja Domin kl. III SP Lipnica Mała

II MIEJSCE

Magdalena Zaremba kl. I SP Podsarnie

I MIEJSCE

Marta Kidoń kl. II SP nr 2 Lipnica Mała

 

KATEGORIA II DZIECIĘCA DO LAT 12:KL IV-VI

WYRÓŻNIENIE otrzymała

Natalia Machaj kl. VI SP nr 1 Zubrzyca Górna

III MIEJSCE

Katarzyna Wojtyczek kl. VI SP w Kiczorach

II MIEJSCE

Joanna Kidoń kl. V SP Lipnica Mała

I MIEJSCE

Martyna Stachna kl. V SP nr 3 Lipnica Mała

 

KATEGORIA III DZIECIĘCA DO 15 LAT: GIMNAZJUM

Wyróżnień nie było

III MIEJSCE zajęły ex aequo

Agata Pilch kl. I Gimnazjum w Jabłonce

Xymena Maria Smreczak kl. I Gimnazjum Lipnica Mała

II MIEJSCE

Joanna Waresiak kl. I Gimnazjum w Zubrzycy Górnej

I MIEJSCE

Angelika Wierzbiak kl. III Gimnazjum w  Lipnicy Małej

KATEGORIA IV MŁODZIEŻOWA DO 20 LAT

WYRÓŻNIENIE

Piotr Matera uczeń LO w Lipnicy Wielkiej

KATEGORIA V DOROSŁYCH POW. 20 LAT: GWARA

WYRÓŻNIENIA otrzymały:

Józefa Kierpiec z Harkabuza

Anna Nowak z Podsarnia

Bogdan Walkosz-Kleta z Jabłonki

III MIEJSCE ex aequo zajęli

Zbigniew Tlałka z Jabłonki

Wioletta Machaj z Lipnicy Wielkiej

II MIEJSCE ex aequo zajęli

Roman Dzioboń z Nowego Targu

Bogusława Warciak z Podsarnia

I MIEJSCE ex aequo zajęli

Romana Maćkowiak-Stasik z Lipnicy Małej 

Jerzy Maria Kiersztyn z Zubrzycy Górnej

KATEGORIA V DOROSŁYCH POW. 20 LAT: W JĘZYKU LITERACKIM

WYRÓŻNIENIE otrzymał

Maciej Jan Kudasik z Nowego Targu

 

III MIEJSCE ex aequo

Krzysztof Kokot z Nowego Targu

Anna Wiśniewska z Lublina

II MIEJSCE ex aequo

Emil Biela z Myślenic

Magdalena Kostrzewa-Smreczak z Lipnicy Małej

I MIEJSCE

Robert Kowalczyk z Lipnicy Wielkiej

PROZA

KATEGORIA I DZIECIĘCA DO 9 LAT: KL. I-III

Prac nie nadesłano

 

KATEGORIA II DZIECIĘCA DO LAT 12: KL IV-VI

WYRÓŻNIENIA otrzymały:

Julia Wierzbiak kl. VI SP nr 2 Lipnica Mała

Karolina Papaj kl. VI SP Zubrzyca Dolna

III MIEJSCE

Mariola Kapuściak kl. VI SP nr1 Zubrzyca Górna

II MIEJSCE

Filip Karkoszka kl. V SP nr2 Lipnica Mała

I MIEJSCE

Piotr Bartkowiak kl. VI SP nr2 Zubrzyca Górna

KATEGORIA III DZIECIĘCA DO 15 LAT : GIMNAZJUM

III MIEJSCE

Szymon Małysa kl. I Gimnazjum w Zubrzycy Górnej

II MIEJSCE

Rafał Waresiak kl. III Gimnazjum w Zubrzycy Górnej

I MIEJSCE

Dominik Kubacka kl. III Gimnazjum w Zubrzycy Górnej

 

KATEGORIA IV MŁODZIEŻOWA DO 20 LAT:

WYRÓŻNIENIE otrzymała

Weronika Karkoszka z Kiczor

KATEGORIA V DOROSŁYCH POW. 20 LAT

III MIEJSCE zajęła

Magdalena Chlebek z Podwilka

II MIEJSCE ex aequo zajęli:

Władysława Omylak z Zubrzycy Dolnej

Eugeniusz Pastwa z Lipnicy Wielkiej

I MIEJSCE ex aequo zajęli:

Irena Grobarczyk z Zubrzycy Górnej

Bogdan Pieróg z Jabłonki