+48 18 26 523 79

[email protected]

Orawska Bibiloteka Publiczna

ul. Sobieskiego 13
34-480 Jabłonka

pon, wt, czw, pt: 800 - 1700
śr: 800 - 1600
sob: 900 - 1400

Konkurs walentynkowy

 

 

ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JABŁONCE

 

zaprasza

na konkurs

 

„Już przeminął czar choinki

Czas wysyłać walentynki”

 

REGULAMIN KONKURSU

 

1. Cel konkursu:

 • pobudzenie aktywności twórczej oraz rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej

2. Organizator:

 • Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce

3. Uczestnictwo:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum

4. Warunki udziału  w konkursie:

 • wykonanie walentynki na papierze dowolną techniką
 • dedykacja własnego autorstwa
 • dostarczenie wykonanej pracy do Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce
 • walentynkę należy opisać (imię, nazwisko autora, dokładny adres)

5. Termin

 • prace należy dostarczyć do dnia 09.02.2012r. /czwartek/
 • prezentacja  walentynek oraz wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14.02.2012r. /wtorek/ o godz. 11.00 w Orawskiej  Bibliotece Publicznej w Jabłonce

6. Postanowienie końcowe

 • nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w trzech kategoriach
  • I  Grupa wiekowa kl. 0-III
  • II Grupa wiekowa kl. IV-VI
  • III Grupa wiekowa kl. I-III gimnazja
 • organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs
 • oceny prac pod kątem ich oryginalności i pomysłowości dokonuje komisja konkursowa według własnego uznania
 • osoba zgłaszająca udział w konkursie potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu.