+48 18 26 523 79

[email protected]

Orawska Bibiloteka Publiczna

ul. Sobieskiego 13
34-480 Jabłonka

pon, wt, czw, pt: 800 - 1700
śr: 800 - 1600
sob: 900 - 1400

Dziedzictwo tradycyjnej kultury pasterskiej w polskich Karpatach

strona tyt                                  Wirtualna wystawa:
,,Dziedzictwo tradycyjnej kultury pasterskiej w polskich Karpatach


W imieniu Fundacji Przestrzenie Dziedzictwa i współorganizatorów projektu serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nowej wirtualnej wystawy online poświęconej dziedzictwu kultury pasterskiej.


Bezpłatny dostęp do wystawy:https://www.fundacjapd.pl/118


Prezentuje ona wybrane konteksty związane z dziedzictwem pasterskim na terenie polskich Karpat
łącząc fotografie z oryginalnymi tekstami. Materiał w tej formie jest po raz pierwszy prezentowany
szerszej publiczności.

Wystawa dzieli się na pięć części: ,,Krajobraz kulturowy, ,,Początek i koniec sezonu, ,,Dzień na
szałasie, ,,Pasterze, ,,Współczesne konteksty. Odczytuje i popularyzuje zanikający świat kultury
pasterskiej, jego dziedzictwo, wskazuje też przemiany dokonujące się w nim obecnie. Przedstawiany
materiał pochodzi z różnych regionów polskich Karpat i z wielu szałasów. Organizowana wystawa
online prezentuje łącznie 60 ilustracji, a każdej z nich towarzyszy obszerna narracja dotycząca
różnych aspektów tego dziedzictwa. Teksty zawierają informacje pochodzące z rozmów i obserwacji
życia współczesnych pasterzy.

Wystawa zaciekawi szeroki krąg osób interesujących się dziedzictwem kulturowym zarówno
pasterstwa, jak i Karpat. Jest też doskonałym materiałem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży,
poszerzającym ich wiedzę o kulturze, historii i dziedzictwie tej niegdyś jednej z najważniejszych
profesji, tworzącej bogatą kulturę tradycyjną na terenach górskich w Polsce.

Organizację wystawy dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu
w ramach programu ,,Kultura ludowa i tradycyjna 2021. Wirtualna wystawa została przygotowana
przez Fundację Przestrzenie Dziedzictwa przy udziale współorganizatorów: Muzeum Tatrzańskiego
im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Muzeum Beskidzkiego im. A. Podżorskiego w Wiśle,
Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej oraz Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce.

Bezpłatny dostęp do wystawy:
https://www.fundacjapd.pl/118

logo MNISW poziome uproszczone