+48 18 26 523 79

[email protected]

Orawska Bibiloteka Publiczna

ul. Sobieskiego 13
34-480 Jabłonka

pon, wt, czw, pt: 800 - 1700
śr: 800 - 1600
sob: 900 - 1400

Wieczór Literacki XXXVIII Konkursu Literackiego im. Piotra Borowego

IMG 395223.11. 2017 r. w czytelni Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce odbyło się wręczenie nagród XXXVIII Konkursu Literackiego im. Piotra Borowego. Gośćmi spotkania byli laureaci konkursu, Wójt Gminy Jabłonka, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice oraz sympatycy biblioteki. Przewodnicząca Jury dr Barbara Zgama odczytała protokół.

ZDJĘCIA

Nagrody wręczyli Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak oraz dyrektor OBP Maria Łaciak. Laureaci I miejsc zaprezentowali swoje utwory.

 

Uroczystość umilała Orawska Kapela. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

Poniżej protokół Komisji.

                                                                                                                                  

 

PROTOKÓŁ OBRAD JURY

XXXVIII ORAWSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO im. PIOTRA BOROWEGO

Jury w składzie:

Przewodnicząca:

mgr Katarzyna Kowalczyk – polonistka w Szkole Podstawowej nr1 w Zubrzycy Górnej

Członkowie:

dr Barbara Zgama dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Podwilku

mgr Jadwiga Pilch – kustosz Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

mgr Jolanta Szczęśniak-Basisty polonistka Gimnazjum im. F. Machaya w Jabłonce

Na XXXVIII konkurs w kategorii poezja nadesłano 45 utworów, a w kategorii proza 23 teksty. Udział wzięło 52 autorów.

           

POEZJA

KATEGORIA I DZIECIĘCA DO 9 LAT -KL. I-III

Wyróżnienie – Wiktoria Turwoń, kl. IIISP Zubrzyca Górna

Wyróżnienie – Gabriel Świerczek, kl. II SP Nr 2 Zubrzyca Górna

KATEGORIA II DZIECIĘCA DO LAT 12:KL IV-VI

Wyróżnienie –Aleksandra Omylak , kl. VI SP Nr 1 Lipnica Mała za wiersz „Madziarski Orawiok”

III miejsce – Kinga Stec, kl. VI, SP Nr 1 Lipnica Mała za wiersz „Downe a dzisiejse casy”

II miejsce –Martyna Szpak,kl. IV,SP Nr 3Zubrzyca Górna za wiersz „Na granice”

I miejsce - Julia Pawlak, kl. VI,SP Nr 2 Zubrzyca Górna za wiersz „Janowe zogony”

 

KATEGORIA III DZIECIĘCA DO 15 LAT: GIMNAZJUM

Wyróżnienie – Martyna Stachna, Kl. III Gimnazjum Lipnica Mała za wiersz „Dożynki”

III miejsce – Martyna Mastela, kl. III,Gimnazjum Zubrzyca Górnaza wiersz „Orawsko Kraina

II miejsce - Oliwia Wierzbiak, kl. VII,SP Nr 1 Lipnica Mała za wiersz „Heródek”

I miejsce – Maciej Stachna - kl. VII,SP Nr 3 w Lipnicy Małej za wiersz „Zaloty”

 

KATEGORIA IV MŁODZIEŻOWA DO 20 LAT

II miejsce – Xymena Smreczak, Kl. II ZS Plastycznych Zakopane za wiersz „Kiele dole”

KATEGORIA V DOROSŁYCH POW. 20 LAT: Poezja gwarowa

III miejsca – Małgorzata Szarlej (Harkabuz) Heródek, Corno Orawa

III miejsce - Romana Maćkowiak-Stasik (Lipnica Mała) za wiersz Kiec as stanoł i cekoł

II miejsce – Jerzy Maria Kiersztyn (Zubrzyca Górna) za wiersze W kółecku talarków, Zebyś Orawo sobom była

II miejsce – Bogdan Walkosz-Kleta (Jabłonka) Dama, Młodo dusa

I miejsce Bogusława Warciak (Podsarnie) Na sermater, Pokłymba, Na opak

I miejsce – Zbigniew Tlałka (Jabłonka) za wiersze „Zlynk”, „Rzeźby Heródka”

 

 

KATEGORIA V DOROSŁYCH POW. 20 LAT: POEZJA W JĘZYKU LITERACKIM

III miejsce– Magdalena Kostrzewa-Smreczak (Lipnica Mała) za wiersz Orawska muzyka

I miejsce – Adam Kwiatek, (Nowy Targ) za wiersze Piotr Borowy-Katecheta I, Kościółek w Orawce

I miejsce – Krzysztof Kokot (Nowy Targ) za wiersze Do Lipnicy niedaleko, Odpust w Orawce, Z innego świata

 

KATEGORIA WIERSZ GWAROWY DLA DZIECI

 

I miejsce –Romana Maćkowiak-Stasik (Lipnica Mała) za wiersz W babcynym ogródecku

PROZA

 

KATEGORIA II DZIECIĘCA DO LAT 12: KL IV-VI

Wyróżnienie – Jakub Omylak , Kl. VI SP Nr 1 Lipnica Mała za utwór „Ni mom casu”

III miejsce – Szymon Grucel, kl. V SP nr 1 Lipnica Mała za utwór „Syćkikświyntyk”

II miejsce – Patrycja Waresiak, kl. IV SP Zubrzyca Górna za utwór „Łodpust”

II miejsce – Rafał Sikora, Kl. VI SP Nr 3 Zubrzyca Górna za utwór „Mojówki, jakie bocy moja babka”

I miejsce Zuzanna Korba kl. IV, SP nr 3 Zubrzyca Górna za utwór „Ujek Józek”

KATEGORIA III DZIECIĘCA DO 15 LAT

III miejsce –Tomasz Kubacka,kl. VII SP nr 2 w Zubrzycy Górnej za utwór „Wozynie gnoja”

II miejsce Żaneta Zubrzycka kl. III, Gimnazjum Zubrzyca Dolna za utwór „Scynście w niescynściu”

KATEGORIA IV MŁODZIEŻOWA DO 20 LAT:

III miejsce – Julita Bosak, kl. II LO im Bohaterów Westerplatte w Jabłonce za utwór „Duma”

KATEGORIAV DOROSŁYCH POW. 20 LAT

 

Wyróżnienie – Danuta Moniak, Zubrzyca Dolna za utwór „Kapliczka w zaciszu brzóz”

III miejsce – Paulina Pawlak-Kott, Zubrzyca Górna za utwór „Wtedy”

III miejsce – Agnieszka Kiersztyn, Zubrzyca Górna za utwór „Jak to się gazda z letnikiem doradził”

II miejsce – Janina Karkoszka, Lipnica Wielka za utwór „ Jako Heródek poseł do nieba”

I miejsce –Irena Grobarczyk, Zubrzyca Górna za utwór „Piniondze z Ameryki”

I miejsce- Władysława Omylak, Zubrzyca Dolna, za utwór „Gynsi”

 

Uwagi końcowe:

                Mimo prawie czterdziestoletniej historii nasz konkurs literacki cieszy się ciągle zainteresowaniem i nie obniża się jego poziom. W 2017 roku Orawski Konkurs Literacki im. Piotra Borowego odbył się po raz XXXVIII, a Autorom nadal nie brakuje ciekawych tematów związanych z Orawą. To jest bardzo budujące. W tym roku do konkursu przystąpiło mniej uczestników, co martwi, ale z kolei cieszy fakt, że jego poziom był bardzo dobry.

            Podział utworów w kategorii V na dwie grupy: poezję pisaną gwarową i poezję pisaną polszczyzną ogólną był słusznym rozwiązaniem. Dzięki temu jury ma możliwość nagradzania

poetów, którzy potrafią patrzeć na Orawę z różnych stron, w inny sposób.

Po kilku słabszych latach znów pojawiły się ciekawe gawędy dziecięce. Na pochwałę szczególnie zasługuje grupa wiekowa IV-VI. Dziękujemy nauczycielom za opiekę merytoryczną.

Wśród tematów nie zabrakło babiogórskiego krajobrazu, kościoła w Orawce, przeszłego i współczesnego obrazu orawskich wsi, humorystycznych zdarzeń z codziennego życia. Dziękujemy za przypomnienie postaci Piotra Borowego, ks. Jana Góralika i aktualnych wydarzeń (np. różaniec do granic). W tym roku w tematyce konkursu wyraziście zaistniała postać ludowego rzeźbiarza, sławiącego Orawę na szerokim polu artystycznym Karola Wójciaka – Heródka.

Komisja ze swej strony pragnie podpowiedzieć, że jeszcze jest wiele orawskich rodów, a także wiele postaci, które czekają, aby je uwiecznić w utworach literackich nadsyłanych na nasz konkurs.

Zdaniem zarówno Organizatorów, jak i jury po analizie utworów w I kategorii wiekowej z kilku ostatnich lat, ustalono, że dla utrzymania właściwego poziomu konkursu od 2018 roku rezygnujemy z tej kategorii całkowicie.

Serdecznie dziękujemy Autorom tekstów nadesłanych na XXXVIII Orawski Konkurs Literacki im. Piotra Borowego oraz jego Organizatorom za bardzo dobrą współpracę. Gratulujemy Laureatom. Wszystkich zapraszamy do udziału w konkursie za rok.