+48 18 26 523 79

biblioteka@obporawa.pl

Orawska Bibiloteka Publiczna

ul. Sobieskiego 13
34-480 Jabłonka

pon, wt, czw, pt: 800 - 1700
śr: 800 - 1600
sob: 900 - 1400

Wieczór Literacki XXXVIII Konkursu Literackiego im. Piotra Borowego

Nagrody wręczyli Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak oraz dyrektor OBP Maria Łaciak. Laureaci I miejsc zaprezentowali swoje utwory.

 

Uroczystość umilała Orawska Kapela. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

Poniżej protokół Komisji.

                                                                                                                                  

 

PROTOKÓŁ OBRAD JURY

XXXVIII ORAWSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO im. PIOTRA BOROWEGO

Jury w składzie:

Przewodnicząca:

mgr Katarzyna Kowalczyk – polonistka w Szkole Podstawowej nr1 w Zubrzycy Górnej

Członkowie:

dr Barbara Zgama dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Podwilku

mgr Jadwiga Pilch – kustosz Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

mgr Jolanta Szczęśniak-Basisty polonistka Gimnazjum im. F. Machaya w Jabłonce

Na XXXVIII konkurs w kategorii poezja nadesłano 45 utworów, a w kategorii proza 23 teksty. Udział wzięło 52 autorów.

           

POEZJA

KATEGORIA I DZIECIĘCA DO 9 LAT -KL. I-III

Wyróżnienie – Wiktoria Turwoń, kl. IIISP Zubrzyca Górna

Wyróżnienie – Gabriel Świerczek, kl. II SP Nr 2 Zubrzyca Górna

KATEGORIA II DZIECIĘCA DO LAT 12:KL IV-VI

Wyróżnienie –Aleksandra Omylak , kl. VI SP Nr 1 Lipnica Mała za wiersz „Madziarski Orawiok”

III miejsce – Kinga Stec, kl. VI, SP Nr 1 Lipnica Mała za wiersz „Downe a dzisiejse casy”

II miejsce –Martyna Szpak,kl. IV,SP Nr 3Zubrzyca Górna za wiersz „Na granice”

I miejsce - Julia Pawlak, kl. VI,SP Nr 2 Zubrzyca Górna za wiersz „Janowe zogony”

 

KATEGORIA III DZIECIĘCA DO 15 LAT: GIMNAZJUM

Wyróżnienie – Martyna Stachna, Kl. III Gimnazjum Lipnica Mała za wiersz „Dożynki”

III miejsce – Martyna Mastela, kl. III,Gimnazjum Zubrzyca Górnaza wiersz „Orawsko Kraina

II miejsce - Oliwia Wierzbiak, kl. VII,SP Nr 1 Lipnica Mała za wiersz „Heródek”

I miejsce – Maciej Stachna - kl. VII,SP Nr 3 w Lipnicy Małej za wiersz „Zaloty”

 

KATEGORIA IV MŁODZIEŻOWA DO 20 LAT

II miejsce – Xymena Smreczak, Kl. II ZS Plastycznych Zakopane za wiersz „Kiele dole”

KATEGORIA V DOROSŁYCH POW. 20 LAT: Poezja gwarowa

III miejsca – Małgorzata Szarlej (Harkabuz) Heródek, Corno Orawa

III miejsce - Romana Maćkowiak-Stasik (Lipnica Mała) za wiersz Kiec as stanoł i cekoł

II miejsce – Jerzy Maria Kiersztyn (Zubrzyca Górna) za wiersze W kółecku talarków, Zebyś Orawo sobom była

II miejsce – Bogdan Walkosz-Kleta (Jabłonka) Dama, Młodo dusa

I miejsce Bogusława Warciak (Podsarnie) Na sermater, Pokłymba, Na opak

I miejsce – Zbigniew Tlałka (Jabłonka) za wiersze „Zlynk”, „Rzeźby Heródka”

 

 

KATEGORIA V DOROSŁYCH POW. 20 LAT: POEZJA W JĘZYKU LITERACKIM

III miejsce– Magdalena Kostrzewa-Smreczak (Lipnica Mała) za wiersz Orawska muzyka

I miejsce – Adam Kwiatek, (Nowy Targ) za wiersze Piotr Borowy-Katecheta I, Kościółek w Orawce

I miejsce – Krzysztof Kokot (Nowy Targ) za wiersze Do Lipnicy niedaleko, Odpust w Orawce, Z innego świata

 

KATEGORIA WIERSZ GWAROWY DLA DZIECI

 

I miejsce –Romana Maćkowiak-Stasik (Lipnica Mała) za wiersz W babcynym ogródecku

PROZA

 

KATEGORIA II DZIECIĘCA DO LAT 12: KL IV-VI

Wyróżnienie – Jakub Omylak , Kl. VI SP Nr 1 Lipnica Mała za utwór „Ni mom casu”

III miejsce – Szymon Grucel, kl. V SP nr 1 Lipnica Mała za utwór „Syćkikświyntyk”

II miejsce – Patrycja Waresiak, kl. IV SP Zubrzyca Górna za utwór „Łodpust”

II miejsce – Rafał Sikora, Kl. VI SP Nr 3 Zubrzyca Górna za utwór „Mojówki, jakie bocy moja babka”

I miejsce Zuzanna Korba kl. IV, SP nr 3 Zubrzyca Górna za utwór „Ujek Józek”

KATEGORIA III DZIECIĘCA DO 15 LAT

III miejsce –Tomasz Kubacka,kl. VII SP nr 2 w Zubrzycy Górnej za utwór „Wozynie gnoja”

II miejsce Żaneta Zubrzycka kl. III, Gimnazjum Zubrzyca Dolna za utwór „Scynście w niescynściu”

KATEGORIA IV MŁODZIEŻOWA DO 20 LAT:

III miejsce – Julita Bosak, kl. II LO im Bohaterów Westerplatte w Jabłonce za utwór „Duma”

KATEGORIAV DOROSŁYCH POW. 20 LAT

 

Wyróżnienie – Danuta Moniak, Zubrzyca Dolna za utwór „Kapliczka w zaciszu brzóz”

III miejsce – Paulina Pawlak-Kott, Zubrzyca Górna za utwór „Wtedy”

III miejsce – Agnieszka Kiersztyn, Zubrzyca Górna za utwór „Jak to się gazda z letnikiem doradził”

II miejsce – Janina Karkoszka, Lipnica Wielka za utwór „ Jako Heródek poseł do nieba”

I miejsce –Irena Grobarczyk, Zubrzyca Górna za utwór „Piniondze z Ameryki”

I miejsce- Władysława Omylak, Zubrzyca Dolna, za utwór „Gynsi”

 

Uwagi końcowe:

                Mimo prawie czterdziestoletniej historii nasz konkurs literacki cieszy się ciągle zainteresowaniem i nie obniża się jego poziom. W 2017 roku Orawski Konkurs Literacki im. Piotra Borowego odbył się po raz XXXVIII, a Autorom nadal nie brakuje ciekawych tematów związanych z Orawą. To jest bardzo budujące. W tym roku do konkursu przystąpiło mniej uczestników, co martwi, ale z kolei cieszy fakt, że jego poziom był bardzo dobry.

            Podział utworów w kategorii V na dwie grupy: poezję pisaną gwarową i poezję pisaną polszczyzną ogólną był słusznym rozwiązaniem. Dzięki temu jury ma możliwość nagradzania

poetów, którzy potrafią patrzeć na Orawę z różnych stron, w inny sposób.

Po kilku słabszych latach znów pojawiły się ciekawe gawędy dziecięce. Na pochwałę szczególnie zasługuje grupa wiekowa IV-VI. Dziękujemy nauczycielom za opiekę merytoryczną.

Wśród tematów nie zabrakło babiogórskiego krajobrazu, kościoła w Orawce, przeszłego i współczesnego obrazu orawskich wsi, humorystycznych zdarzeń z codziennego życia. Dziękujemy za przypomnienie postaci Piotra Borowego, ks. Jana Góralika i aktualnych wydarzeń (np. różaniec do granic). W tym roku w tematyce konkursu wyraziście zaistniała postać ludowego rzeźbiarza, sławiącego Orawę na szerokim polu artystycznym Karola Wójciaka – Heródka.

Komisja ze swej strony pragnie podpowiedzieć, że jeszcze jest wiele orawskich rodów, a także wiele postaci, które czekają, aby je uwiecznić w utworach literackich nadsyłanych na nasz konkurs.

Zdaniem zarówno Organizatorów, jak i jury po analizie utworów w I kategorii wiekowej z kilku ostatnich lat, ustalono, że dla utrzymania właściwego poziomu konkursu od 2018 roku rezygnujemy z tej kategorii całkowicie.

Serdecznie dziękujemy Autorom tekstów nadesłanych na XXXVIII Orawski Konkurs Literacki im. Piotra Borowego oraz jego Organizatorom za bardzo dobrą współpracę. Gratulujemy Laureatom. Wszystkich zapraszamy do udziału w konkursie za rok.