+48 18 26 523 79

[email protected]

Orawska Bibiloteka Publiczna

ul. Sobieskiego 13
34-480 Jabłonka

pon, wt, czw, pt: 800 - 1700
śr: 800 - 1600
sob: 900 - 1400

Wyniki XXXVI Konkursu Literackiego im. Piotra Borowego

W dniu 26.11.2015 r. W Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce  wręczone zostały nagrody laureatom XXXVI Konkursu Literackiego im. Piotra Borowego.

Komisja w składzie:

Przewodnicząca: dr Barbara Zgama wykładowca w PPWSZ w Nowym Targu

Członkowie:

mgr Jadwiga Pilch – kustosz Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

mgr Katarzyna Kowalczyk – polonistka w Szkole Podstawowej nr1 w Zubrzycy Górnej

mgr Jolanta Szczęśniak-Basisty - polonistka Gimnazjum im. F. Machaya w Jabłonce

oceniła 99 utworów, a w kategorii proza 28 tekstów. Udział wzięło 80 autorów.

 

 

POEZJA

KATEGORIA I DZIECIĘCA DO 9 LAT -KL. I-III

Wyróżnienie – Zuzanna Korba, kl. II SP Nr 3 Zubrzyca Górna

III miejsca nie przyznano

II miejsce – Piotr Nowak, kl. III, SP Podsarnie

I miejsce-Jakub Olesiński, kl. I, SP nr 2 Lipnica Mała

 

KATEGORIA II DZIECIĘCA DO LAT 12:KL IV-VI

 

Wyróżnienia:

Magdalena Karnafel , kl. IV SP Kiczory

Patrycja Domin, kl. V, SP nr 3 Lipnica Mała – za wiersz „Piyrso gwiozdka”

III miejsce – Oliwia Wierzbiak, kl. V, SP Nr 1 Lipnica Mała

II miejsce –Weronika Nowak,kl. VI,SP Podsarnie

I miejsce ex aequo

Patrycja Kowalczyk, kl. V, ZSSP nr 2 Zubrzyca Górna - za wiersz „Jesiyń”

Maciej Stachna – kl. V SP Nr 3 Lipnica Mała

 

KATEGORIA III DZIECIĘCA DO 15 LAT: GIMNAZJUM

Wyróżnienie

Patryk Omylak kl. II Gimnazjum Lipnica Mała - za wiersz „Lipa u dziadków”

III miejsce -Julia Wierzbiak, kl. II,Gimnazjum Lipnica Mała - za wiersz „Kcym cie chycić”

II miejsce - Joanna Waresiak, kl. III,Gimnazjum w Zubrzycy Górnej - za wiersz „Kiermas w Jabłonce”

I miejsce – Martyna Stachna, kl. I,Gimnazjum w Lipnicy Małej - za wiersz „Marności światowe”

 

KATEGORIA IV MŁODZIEŻOWA DO 20 LAT

Wyróżnienie – Marek Kaczmarczyk z Bańskiej Niżnej za wiersz „Łowiecki moje”

I, II, III miejsca nie przyznano

 

KATEGORIA V DOROSŁYCH POW. 20 LAT: Gwara

Wyróżnienie – Bogdan Walkosz-Kleta z Jabłonki za wiersz „Burza”

III miejsca nie przyznano

II miejsce ex aequo zajęły:

Romana Maćkowiak-Stasik z Lipnicy Małej za wiersze: „Kie serce tu ostaje”, „Na Śkapularke”

Józefa Kierpiec z Harkabuza za wiersze „Skromność”, „Chłopsko dola”

I miejsce -Anna Bugajska z Krakowa za wiersze: „Kredyns”, „Kie rzecy tak piyknie spio?”, „Spolony sonet”, „***Ciotka Wilma umarła”

 

 

KATEGORIA V DOROSŁYCH POW. 20 LAT: POEZJA NIEGWAROWA

Wyróżnienia dla:

Zbigniewa Tlałki z Jabłonki za wiersz „O Jabłonce”

Juliana Klamerusa z Nowego Targu za wiersz „Exodus”

III miejsce ex aequo zajęli:

Małgorzata Szarlej z Harkabuza za wiersz „Ziemio orawska”

Piotr Oprzędek ze Stróży za wiersze „Może tak było”, „Reminiscencje września 1939 roku”

II miejsce – Mariola Kruszewska z Mińska Mazowieckiego za wiersze: „Spacer po orawskim skansenie”, „Przed dniem zmarłych”, „Szybki zmierzch na Orawie”

I miejsce Jerzy M. Kiersztynz Zubrzycy Górnej za wiersze „Herb” i „Zmarznięte lata”

 

 

KATEGORIA WIERSZ GWAROWY DLA DZIECI

 

Wyróżnienie – Małgorzata Szarlej z Harkabuza za wiersz „Orawianka

III miejsce – Zbigniew Tlałka z Jabłonki za wiersz „Na Cielcówce”

II miejsce – Magdalena Gołucka-Kuczkowicz z Orawki za wiersz „Janielskie pocontki”

I miejsca – nie przyznano

 

 

PROZA

 

KATEGORIA I DZIECIĘCA DO 9 LAT: KL. I-III

III miejsce – Szymon Grucel, kl. III SP nr 1 Lipnica Mała za gadkę „Skubarki”

II nie przyznano

I miejsce – Artur Olesiński, kl. III, SP Nr 2 Lipnica Mała za gadkę „Jako mnie babka ucyła rachunków”

 

KATEGORIA II DZIECIĘCA DO LAT 12: KL IV-VI

Wyróżnienie –Alina Zubrzycka ZS SP nr 1 Jabłonka za gadkę „Legenda o niedźwiedziu Orawy”

Wyróżnienie – Julia Karkoszka , kl. VI SP Nr 1 Lipnica Mała za gadkę „Jako to babka do siostry poleciała”

III miejsce Izabela Grucel kl. VI, SP nr 1 Lipnica Mała za gadkę „Pomysł mojego taty”

II miejsce – Weronika Bosak, Kl. V, ZS SP Zubrzyca Dolna za gadkę „Jako babke głowa bolała”

I miejsce ex aequo

Rafał Sikora kl. IV, SP nr 3 Zubrzyca Górna za gadkę „Kopacki na roli Stasiowej”

Tomasz Kubacka , Kl. V ZS SP Nr 2 Zubrzyca Górna za gadkę „Syćkik Świyntyk”

 

KATEGORIA III DZIECIĘCA DO 15 LAT: GIMNAZJUM

III miejsce - Julia Płaciak kl. II,ZS w Zubrzycy Górnej za gadkę „Rozmowy z dziadkiym”

II miejsce -  Piotr Bartkowiakkl. II, ZS w Zubrzycy Górnej za gadkę „Jak się Hondras Janów wybroł na wyciecke”

I miejsce -   Melania Udziela kl. III, ZS w Podwilku za gadkę „Stropiynie s psym”

 

KATEGORIA IV MŁODZIEŻOWA DO 20 LAT:

Miejsc nie przyznano

 

KATEGORIAV DOROSŁYCH POW. 20 LAT

Proza niegwarowa - nie przyznano miejsca

 

TEKSTY GWAROWE

 

III miejsce zajęła Paulina Pawlak-Kott z Zubrzycy Górnej za gadkę „Wigon”

II miejsce – Eugeniusz Pastwa z Lipnicy Wielkiej za gadkę „Osprowka o paprocim kwiotku”

I miejsce i NAGRODA WÓJTA -Irena Grobarczyk z Zubrzycy Górnej za „Godke na 450 roków Jabłonki”

 

 

 

 

Uwagi końcowe:

Poziom tegorocznego Konkursu Literackiego im. Piotra Borowego był dobry, z wyróżniającymi się pojedynczymi tekstami. Jury zaobserwowało w obrębie poszczególnych grup wiekowych i kategorii spore zróżnicowanie prac konkursowych. Pojawiła się nowa kategoria, która spotkała się z dobrym przyjęciem, gdyż nadesłano kilka wierszy dla dzieci. Jury przypomina, że chodzi w niej o teksty pisane gwarą.

Jak co roku, i tym razem konkurs przekroczył granice Orawy, gdyż wzięli w nim udział Autorzy z Podhala, ale także z innych miejsc, np. Krakowa, Stróży, Mińska Mazowieckiego itp. Wśród uczniów po raz kolejny wyróżnili się ci, którzy uczęszczają do szkół w: Lipnicy Małej, Kiczorach i Podsarniu. Z tej grupy wiekowej znów wzięła udział największa grupa uczestników. Z kolei brać gimnazjalną reprezentowały osoby z Zubrzycy Górnej, Zubrzycy Dolnej i Podwilka, tylko z Lipnicy Małej była większa grupa uczestników.

Popularne tematy w tym roku to: Jabłonka, kiermas, jesień, herby Babia Góra, babka, dziadek, gaździna, wyposażenie orawskiej izby, a także tematyka II wojny światowej. Młodzież chętnie porównywała współczesną i dawną Orawę. Spośród ważnych postaci pojawili się: Jan Paweł II i śp. ks. Władysław Pilarczyk, a z aktualnych tematów: Światowe Dni Młodzieży. Były również teksty, które nie nawiązywały do tematyki orawskiej.

Jury docenia wkład pracy rodziców i nauczycieli. W tegorocznych pracach pojawiło się wiele starych orawskich słów. Dziękujemy. Były także prace, w których słownictwo gwarowe mieszało się wyrazami ogólnej polszczyzny. W tym roku w kategorii dorosłych nadesłano mniej gawęd. W poezji znów artyzm, metafory i ekspresja.

Galeria