+48 18 26 523 79

[email protected]

Orawska Bibiloteka Publiczna

ul. Sobieskiego 13
34-480 Jabłonka

pon, wt, czw, pt: 800 - 1700
śr: 800 - 1600
sob: 900 - 1400

Projekty zrealizowane przez bibliotekę, oraz będące w trakcie realizacji

  1. 2016 r. ,, Zakup brakującego wyposażenia do biblioteki głównej oraz remont i wyposażenie filii w Zubrzycy Górnej i Lipnicy Małej. Projekt realizowany  w ramach ,, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 – Infrastruktura Bibliotek 2016- 2020 Realizacja projektu 2016- 2018.
  1. 2013 r. ,,Orawa w literaturze” w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w ramach projektu zorganizowano Konkurs Literacki oraz Recytatorów i Gawędziarzy, wydano publikacje utworów nagrodzonych w konkursie literackim z ostatnich 10 lat, tytuł publikacji to ,,Jesce bije serce downości”.
  1. 2010 r. ,,Orawiacy na fotografii Eugeniusza Sterculi” wydanie albumu projekt realizowany poprzez oś 4 Leader w ramach PROW 2007- 2013. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.
  1. 2009 -2015 Orange dla bibliotek  projekt realizowany na podstawie porozumienia zawartego w 2009 r. pomiędzy Orange Polska, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji i Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach projektu finansowano dostęp do internetu.