+48 18 26 523 79

[email protected]

Orawska Bibiloteka Publiczna

ul. Sobieskiego 13
34-480 Jabłonka

pon, wt, czw, pt: 800 - 1700
śr: 800 - 1600
sob: 900 - 1400

Zbiory

Orawska Biblioteka  w Jabłonce gromadzi i udostępnia materiały ze wszystkich dziedzin wiedzy, dla różnych grup użytkowników wg ich potrzeb.

Biblioteka swoim czytelnikom oferuje:

- literaturę piękną polską i zagraniczną,
- literaturę popularno- naukową z różnych dziedzin wiedzy,
- literaturę dla dzieci i młodzieży,
- lektury szkolne,
- słowniki encyklopedie, leksykony.

 

Regulamin korzystania z Wypożyczalni 

&1

1. Z Wypożyczalni mogą korzystać: dorośli, młodzież i dzieci.

2. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.

3. Przy zapisie należy okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną, wypełnić kartę

    czytelnika, zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

4. Czytelnik powinien poinformować Bibliotekę o zmianie adresu, zatrudnienia lub szkoły.

&2

1. Wypożyczać można jednocześnie pięć książek (w tym 2 lektury szkolne).

2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.

3. Wypożyczalnia może w uzasadnionych przypadkach zmienić termin zwrotu

    wypożyczonych książek.

4. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone  

    przez innych użytkowników.

5. Wybrane książki oraz zwrot książek wypożyczonych czytelnik rejestruje u dyżurującego

    bibliotekarza.

&3

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych książek i ich terminowego  

    zwrotu.

2. Zauważone defekty czy uszkodzenia winien zgłaszać bibliotekarzowi.

3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki - odpowiada  

    czytelnik. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest do

    jej odkupienia. Czytelnik może za zgodą bibliotekarza dostarczyć zamiast zagubionej lub  

    zniszczonej książki - inną, nie mniejszej wartości, przydatną w Bibliotece.

4. Czytelnik ponosi koszty wysłanych do niego upomnień o zwrot wypożyczonych książek

    zgodne z zarządzeniem wewnętrznym dyrektora Orawskiej Biblioteki Publicznej.

&4

Dyżurujący bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

&5

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony praw do korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.

&6

W związku z ustawą z dn. 29.08.1997 (Dz.U. 133 poz. 833) o ochronie danych osobowych czytelnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek, które to dane zostały odnotowane w karcie czytelnika. Czytelnik ma prawo do wglądu do tych danych oraz ich zmian.