Get Adobe Flash player
orange.jpg
Sondy
Jaki rodzaj książek wypożyczasz najczęściej?
 
Strona Główna

 

11 czerwca 2015 roku o godzinie 10.00 w auli PPWSZ w Nowym Targu odbyła się piękna uroczystość. Spotkali się na niej Laureaci gminnych konkursów czytelniczych organizowanych przez Orawską Bibliotekę Publiczną w Jabłonce oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czarnym Dunajcu. W murach podhalańskiej uczelni dzieci i młodzież wraz z opiekunami przywitał rektor PPWSZ w Nowym Targu dr hab. n. med. Iwon Grys, a w imieniu Kuratorium Oświaty w Krakowie słowo powitania skierowała do publiczności pani st. wizytator Aniela Kasiniak.

W tegorocznym konkursie na Orawie wzięło udział 50 czytelników „Orawskiej czytanki” (w trzech kategoriach wiekowych), a na Podhalu 85 czytelników „Góralskiej czytanki” (w czterech kategoriach wiekowych). Do konkursu plastycznego przystąpiło 90 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych – kl. I-III i IV-VI ze szkół podstawowych.

Prowadzenie uroczystości finałowej w 2015 roku przypadło Orawie. Przed publicznością zgromadzoną w auli PPWSZ w Nowym Targu wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej, którzy zaprezentowali się w orawskich zabawach dziecięcych oraz grupa teatralna „Zawodowcy z Bachledówki” działająca przy Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy SPSK w Czerwiennem na Podhalu. Uroczystość poprowadziła nauczycielka z Orawy Katarzyna Kowalczyk, a przygrywała uczniowska kapela z Zespołu Szkół w Zubrzycy Dolnej.

Swoje gwarowe umiejętności czytelnicze zaprezentowali Laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach. Na scenie zabrzmiały obok siebie gwara orawska i gwara podhalańska. Czytaniu towarzyszył konkurs dla uczniów zgromadzonych w auli, którzy odpowiadali na pytania związane z wysłuchanymi tekstami, a w nagrodę otrzymywali słodkie upominki. Dr Anna Mlekodaj w krótkim wystąpieniu przypomniała postać Stanisława Witkiewicza i jego refleksje na temat gwary podhalańskiej.

Dziękujemy wójtowi gminy Jabłonka panu Antoniemu Karlakowi za objęcie honorowym patronatem naszego konkursu. Dziękujemy nauczycielom orawskich szkół, którzy aktywnie włączyli się do tego wspaniałego przedsięwzięcia. Największe podziękowania kierujemy do uczniów za podjęcie trudu czytania gwarowych tekstów literatury regionalnej.

 

Maria Łaciak

Barbara Zgama

 

W dniu 28.05.2015r. w OBP i OCK odbył się konkurs "Orawskie cytanie". W konkursie wzięło udział 50 uczestników w 3 kategoriach wiekowych. Wyniki poniżej.

 

I KATEGORIA WIEKOWA
KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWE

 

 

W tej kategorii wiekowej w konkursie wzięło udział 14 uczniów

(10 dziewczynek, 4 chłopców).

 

I miejsce Artur Olesiński - SP nr 2 Lipnica Mała

II miejsce Magdalena Karnafel - SP Kiczory

III miejsce Sara Knapczyk - SP nr 1 Zubrzyca Górna

 

Wyróżnienia otrzymują:

Sebastian Stasiak - SP Nr 1 Podwilk

Zuzanna Pawlak - SP nr 1 Zubrzyca Górna

Michał Spytkowski – ZS Orawka

 

II KATEGORIA WIEKOWA
KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWE

 

 

W tej kategorii wiekowej w konkursie wzięło udział 23 uczniów

(19 dziewczynek, 4 chłopców) .

 

I miejsce Julia Pieronek – ZS Podwilk

II miejsce Klaudia Piecusiak – ZS Orawka

III miejsce Gabriela Pakos - SP Kiczory

 

Wyróżnienia otrzymują:

Martyna Moniak - SP nr 1 Zubrzyca Górna

Natalia Kubik - SP Jabłonka Bory

Julia Stopka - SP nr 2 Zubrzyca Górna

Piotr Pakos – SP nr 2 Lipnica Mała

Specjalne wyróżnienie - Weronika Kowalczyk kl. III gim. z Katolickiego Gimnazjum Integracyjnego w Czerwiennem

III KATEGORIA WIEKOWA
KLASY I-III GIMNAZJUM

 

W tej kategorii wiekowej w konkursie wzięło udział 13 uczniów

(11 dziewczynek, 2 chłopców).

 

I miejsce Oliwia Maślanka - Gimnazjum w Podwilku

II miejsce Katarzyna Solawa - Gimnazjum w Jabłonce

III miejsce Mariola Głoska - Gimnazjum w Podwilku

 

Wyróżnienia otrzymują:

Dominika Omylak - Gimnazjum Zubrzyca Dolna

Karol Garbiarz -  Gimnazjum w Orawce

Paweł Gwiżdż - Gimnazjum w Lipnicy Małej

Patrycja Wyrwa – Gimnazjum w Jabłonce

 

 

 

Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce dołączyła do projektu „Tablety w Twojej bibliotece”, który jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek. Dzięki udziałowi w projekcie wszyscy zainteresowani mogą bezpłatnie korzystać z trzech najnowszych tabletów z dostępem do internetu.  Wykorzystując dostępne aplikacje można przeglądać strony internetowe, tworzyć własne treści multimedialne, edytować zdjęcia, uczyć się języków obcych.

 

W dniu 12.02.2015r. w Białym Dunajcu odbył się XXXIX Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia-Florka.

Gminę Jabłonka reprezentowało 13 recytatorów i gawędziarzy. Z tej grupy zostało nagrodzonych i wyróżnionych 8 osób. Serdecznie gratulujemy.

Osoby nagrodzone to:

Kat. I Recytatorzy:

III miejsce: Justyna Wójcik -Zespół Szkół w Lipnicy Małej

wyróżnienie: Weronika Łaciak - Zespół Szkół w Chyżnem

Kat. I Gawędziarze:

wyróżnienie: Żaneta Zubrzycka - Zespół Szkół w Zubrzycy Dolnej

Kat. II Recytatorzy:

I miejsce: Martyna Ulmanek –Zespół Szkół w Jabłonce

Kat. III Recytatorzy:

II miejsce: Natalia Sandrzyk – Zespół Szkół w Jabłonce

Kat. III Gawędziarze:

Wyróżnienie: Weronika Stasiak - Zespół Szkół w Orawce

Wyróżnienie: Oliwia Maślanka - Zespół Szkół w Podwilku

Kat. IV Recytatorzy:

III miejsce: Agnieszka Sandrzyk – Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce

 

Galeria

 

9 lutego 2015 roku w czytelni Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce odbyły się warsztaty z „Orawską czytanką” dla nauczycieli-regionalistów. Spotkanie miało charakter informacyjno-warsztatowy.

Pierwsza część była poświęcona omówieniu regulaminu konkursu Orawskie czytanie, który będzie stanowił integralną część konkursu Góralskie czytanie (zorganizowany po raz pierwszy w 2014 roku w gminie Czarny Dunajec). Każda z gmin przeprowadzi swój etap, a laureaci pierwszych i drugich miejsc zaprezentują się na czerwcowej Gali, gdzie zabrzmią obok siebie gwary: podhalańska i orawska.

W drugiej części na warsztat polonistyczny nauczyciele wzięli utwór Władysławy Omylak „Smaciorz”. Rozpoczęli od przeczytania gwarowego tekstu, potem stopniowo odkrywali kolejne warstwy treściowe, by zakończyć propozycjami ćwiczeń leksykalnych i gramatycznych.

Spotkanie zakończyło się czytaniem interpretacyjnym (frazowanie, intonacja, modulacja głosu), by odkryta treść zabrzmiała w pełnym wymiarze.

Organizator spotkania oraz prowadzące warsztaty Anna Mlekodaj i Barbara Zgama bardzo serdecznie dziękują Nauczycielom za aktywny udział warsztatach. Cieszymy się, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie.

Informacja o terminie kolejnego spotkania zostanie przesłana do szkół po feriach.