+48 18 26 523 79

biblioteka@obporawa.pl

Orawska Bibiloteka Publiczna

ul. Sobieskiego 13
34-480 Jabłonka

pon, wt, czw, pt: 800 - 1700
śr: 800 - 1600
sob: 900 - 1400

Wyniki XXXVI Konkursu Literackiego im. Piotra Borowego

W dniu 26.11.2015 r. W Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce  wręczone zostały nagrody laureatom XXXVI Konkursu Literackiego im. Piotra Borowego.

Komisja w składzie:

Przewodnicząca: dr Barbara Zgama wykładowca w PPWSZ w Nowym Targu

Członkowie:

mgr Jadwiga Pilch – kustosz Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

mgr Katarzyna Kowalczyk – polonistka w Szkole Podstawowej nr1 w Zubrzycy Górnej

mgr Jolanta Szczęśniak-Basisty - polonistka Gimnazjum im. F. Machaya w Jabłonce

oceniła 99 utworów, a w kategorii proza 28 tekstów. Udział wzięło 80 autorów.

 

POEZJA

KATEGORIA I DZIECIĘCA DO 9 LAT -KL. I-III

Wyróżnienie – Zuzanna Korba, kl. II SP Nr 3 Zubrzyca Górna

III miejsca nie przyznano

II miejsce – Piotr Nowak, kl. III, SP Podsarnie

I miejsce-Jakub Olesiński, kl. I, SP nr 2 Lipnica Mała

 

KATEGORIA II DZIECIĘCA DO LAT 12:KL IV-VI

Wyróżnienia:

Magdalena Karnafel , kl. IV SP Kiczory

Patrycja Domin, kl. V, SP nr 3 Lipnica Mała – za wiersz „Piyrso gwiozdka”

III miejsce – Oliwia Wierzbiak, kl. V, SP Nr 1 Lipnica Mała

II miejsce –Weronika Nowak,kl. VI,SP Podsarnie

I miejsce ex aequo

Patrycja Kowalczyk, kl. V, ZSSP nr 2 Zubrzyca Górna - za wiersz „Jesiyń”

Maciej Stachna – kl. V SP Nr 3 Lipnica Mała

 

KATEGORIA III DZIECIĘCA DO 15 LAT: GIMNAZJUM

Wyróżnienie

Patryk Omylak kl. II Gimnazjum Lipnica Mała - za wiersz „Lipa u dziadków”

III miejsce -Julia Wierzbiak, kl. II,Gimnazjum Lipnica Mała - za wiersz „Kcym cie chycić”

II miejsce - Joanna Waresiak, kl. III,Gimnazjum w Zubrzycy Górnej - za wiersz „Kiermas w Jabłonce”

I miejsce – Martyna Stachna, kl. I,Gimnazjum w Lipnicy Małej - za wiersz „Marności światowe”

KATEGORIA IV MŁODZIEŻOWA DO 20 LAT

Wyróżnienie – Marek Kaczmarczyk z Bańskiej Niżnej za wiersz „Łowiecki moje”

I, II, III miejsca nie przyznano

 

KATEGORIA V DOROSŁYCH POW. 20 LAT: Gwara

Wyróżnienie – Bogdan Walkosz-Kleta z Jabłonki za wiersz „Burza”

III miejsca nie przyznano

II miejsce ex aequo zajęły:

Romana Maćkowiak-Stasik z Lipnicy Małej za wiersze: „Kie serce tu ostaje”, „Na Śkapularke”

Józefa Kierpiec z Harkabuza za wiersze „Skromność”, „Chłopsko dola”

I miejsce -Anna Bugajska z Krakowa za wiersze: „Kredyns”, „Kie rzecy tak piyknie spio?”, „Spolony sonet”, „***Ciotka Wilma umarła”

 

KATEGORIA V DOROSŁYCH POW. 20 LAT: POEZJA NIEGWAROWA

Wyróżnienia dla:

Zbigniewa Tlałki z Jabłonki za wiersz „O Jabłonce”

Juliana Klamerusa z Nowego Targu za wiersz „Exodus”

III miejsce ex aequo zajęli:

Małgorzata Szarlej z Harkabuza za wiersz „Ziemio orawska”

Piotr Oprzędek ze Stróży za wiersze „Może tak było”, „Reminiscencje września 1939 roku”

II miejsce – Mariola Kruszewska z Mińska Mazowieckiego za wiersze: „Spacer po orawskim skansenie”, „Przed dniem zmarłych”, „Szybki zmierzch na Orawie”

I miejsce Jerzy M. Kiersztynz Zubrzycy Górnej za wiersze „Herb” i „Zmarznięte lata”

 

KATEGORIA WIERSZ GWAROWY DLA DZIECI

Wyróżnienie – Małgorzata Szarlej z Harkabuza za wiersz „Orawianka

III miejsce – Zbigniew Tlałka z Jabłonki za wiersz „Na Cielcówce”

II miejsce – Magdalena Gołucka-Kuczkowicz z Orawki za wiersz „Janielskie pocontki”

I miejsca – nie przyznano


PROZA

KATEGORIA I DZIECIĘCA DO 9 LAT: KL. I-III

III miejsce – Szymon Grucel, kl. III SP nr 1 Lipnica Mała za gadkę „Skubarki”

II nie przyznano

I miejsce – Artur Olesiński, kl. III, SP Nr 2 Lipnica Mała za gadkę „Jako mnie babka ucyła rachunków”

 

KATEGORIA II DZIECIĘCA DO LAT 12: KL IV-VI

Wyróżnienie –Alina Zubrzycka ZS SP nr 1 Jabłonka za gadkę „Legenda o niedźwiedziu Orawy”

Wyróżnienie – Julia Karkoszka , kl. VI SP Nr 1 Lipnica Mała za gadkę „Jako to babka do siostry poleciała”

III miejsce Izabela Grucel kl. VI, SP nr 1 Lipnica Mała za gadkę „Pomysł mojego taty”

II miejsce – Weronika Bosak, Kl. V, ZS SP Zubrzyca Dolna za gadkę „Jako babke głowa bolała”

I miejsce ex aequo

Rafał Sikora kl. IV, SP nr 3 Zubrzyca Górna za gadkę „Kopacki na roli Stasiowej”

Tomasz Kubacka , Kl. V ZS SP Nr 2 Zubrzyca Górna za gadkę „Syćkik Świyntyk”

 

KATEGORIA III DZIECIĘCA DO 15 LAT: GIMNAZJUM

III miejsce - Julia Płaciak kl. II,ZS w Zubrzycy Górnej za gadkę „Rozmowy z dziadkiym”

II miejsce -  Piotr Bartkowiakkl. II, ZS w Zubrzycy Górnej za gadkę „Jak się Hondras Janów wybroł na wyciecke”

I miejsce -   Melania Udziela kl. III, ZS w Podwilku za gadkę „Stropiynie s psym”

 

KATEGORIA IV MŁODZIEŻOWA DO 20 LAT:

Miejsc nie przyznano

KATEGORIAV DOROSŁYCH POW. 20 LAT

Proza niegwarowa - nie przyznano miejsca

 

TEKSTY GWAROWE

III miejsce zajęła Paulina Pawlak-Kott z Zubrzycy Górnej za gadkę „Wigon”

II miejsce – Eugeniusz Pastwa z Lipnicy Wielkiej za gadkę „Osprowka o paprocim kwiotku”

I miejsce i NAGRODA WÓJTA -Irena Grobarczyk z Zubrzycy Górnej za „Godke na 450 roków Jabłonki”

Uwagi końcowe:

Poziom tegorocznego Konkursu Literackiego im. Piotra Borowego był dobry, z wyróżniającymi się pojedynczymi tekstami. Jury zaobserwowało w obrębie poszczególnych grup wiekowych i kategorii spore zróżnicowanie prac konkursowych. Pojawiła się nowa kategoria, która spotkała się z dobrym przyjęciem, gdyż nadesłano kilka wierszy dla dzieci. Jury przypomina, że chodzi w niej o teksty pisane gwarą.

Jak co roku, i tym razem konkurs przekroczył granice Orawy, gdyż wzięli w nim udział Autorzy z Podhala, ale także z innych miejsc, np. Krakowa, Stróży, Mińska Mazowieckiego itp. Wśród uczniów po raz kolejny wyróżnili się ci, którzy uczęszczają do szkół w: Lipnicy Małej, Kiczorach i Podsarniu. Z tej grupy wiekowej znów wzięła udział największa grupa uczestników. Z kolei brać gimnazjalną reprezentowały osoby z Zubrzycy Górnej, Zubrzycy Dolnej i Podwilka, tylko z Lipnicy Małej była większa grupa uczestników.

Popularne tematy w tym roku to: Jabłonka, kiermas, jesień, herby Babia Góra, babka, dziadek, gaździna, wyposażenie orawskiej izby, a także tematyka II wojny światowej. Młodzież chętnie porównywała współczesną i dawną Orawę. Spośród ważnych postaci pojawili się: Jan Paweł II i śp. ks. Władysław Pilarczyk, a z aktualnych tematów: Światowe Dni Młodzieży. Były również teksty, które nie nawiązywały do tematyki orawskiej.

Jury docenia wkład pracy rodziców i nauczycieli. W tegorocznych pracach pojawiło się wiele starych orawskich słów. Dziękujemy. Były także prace, w których słownictwo gwarowe mieszało się wyrazami ogólnej polszczyzny. W tym roku w kategorii dorosłych nadesłano mniej gawęd. W poezji znów artyzm, metafory i ekspresja.

Galeria

SPOTKANIE AUTORSKIE Z EDYTĄ ZARĘBSKĄ

17.11.2015r. w czytelni Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce odbyło się spotkanie autorskie z Edytą Zarębską - bajkopisarką, ilustratorką oraz laureatką konkursu literackiego im. Astrid Lindgren.

Autorka w czasie spotkania opowiadała o swoich przygodach i marzeniach z dzieciństwa, które były inspiracją do pisania książek dla dzieci. Myślą przewodnią spotkania były marzenia, które jak się bardzo chce  to się spełniają. Autorka opowiadała dzieciom jak powstaje ilustracja do książki. Pan Robert przeczytał bajkę a następnie zaśpiewał z dziećmi piosenkę  „Mądra rzeka”, którą napisała Pani Edyta a muzykę do niej skomponował pan Robert. Pani Edyta szybko nawiązała kontakt z dziećmi, które odpowiadały na zadawane pytania, oraz aktywnie uczestniczyły w zajęciach. W spotkaniu udział brały dzieci z klas I-IV z Zespołu Szkół w Orawce. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze a autorka wystąpiła w pięknym baśniowym stroju.

Finał II Konkursu Czytelniczego Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej „Góralskie cytanie” (druga edycja podhalańska i pierwsza edycja orawska)

 

11 czerwca 2015 roku o godzinie 10.00 w auli PPWSZ w Nowym Targu odbyła się piękna uroczystość. Spotkali się na niej Laureaci gminnych konkursów czytelniczych organizowanych przez Orawską Bibliotekę Publiczną w Jabłonce oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czarnym Dunajcu. W murach podhalańskiej uczelni dzieci i młodzież wraz z opiekunami przywitał rektor PPWSZ w Nowym Targu dr hab. n. med. Iwon Grys, a w imieniu Kuratorium Oświaty w Krakowie słowo powitania skierowała do publiczności pani st. wizytator Aniela Kasiniak.

W tegorocznym konkursie na Orawie wzięło udział 50 czytelników „Orawskiej czytanki” (w trzech kategoriach wiekowych), a na Podhalu 85 czytelników „Góralskiej czytanki” (w czterech kategoriach wiekowych). Do konkursu plastycznego przystąpiło 90 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych – kl. I-III i IV-VI ze szkół podstawowych.

Prowadzenie uroczystości finałowej w 2015 roku przypadło Orawie. Przed publicznością zgromadzoną w auli PPWSZ w Nowym Targu wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej, którzy zaprezentowali się w orawskich zabawach dziecięcych oraz grupa teatralna „Zawodowcy z Bachledówki” działająca przy Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy SPSK w Czerwiennem na Podhalu. Uroczystość poprowadziła nauczycielka z Orawy Katarzyna Kowalczyk, a przygrywała uczniowska kapela z Zespołu Szkół w Zubrzycy Dolnej.

Swoje gwarowe umiejętności czytelnicze zaprezentowali Laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach. Na scenie zabrzmiały obok siebie gwara orawska i gwara podhalańska. Czytaniu towarzyszył konkurs dla uczniów zgromadzonych w auli, którzy odpowiadali na pytania związane z wysłuchanymi tekstami, a w nagrodę otrzymywali słodkie upominki. Dr Anna Mlekodaj w krótkim wystąpieniu przypomniała postać Stanisława Witkiewicza i jego refleksje na temat gwary podhalańskiej.

Dziękujemy wójtowi gminy Jabłonka panu Antoniemu Karlakowi za objęcie honorowym patronatem naszego konkursu. Dziękujemy nauczycielom orawskich szkół, którzy aktywnie włączyli się do tego wspaniałego przedsięwzięcia. Największe podziękowania kierujemy do uczniów za podjęcie trudu czytania gwarowych tekstów literatury regionalnej.

 

Maria Łaciak

Barbara Zgama

WYNIKI KONKURSU "ORAWSKIE CYTANIE"

W dniu 28.05.2015r. w OBP i OCK odbył się konkurs "Orawskie cytanie". W konkursie wzięło udział 50 uczestników w 3 kategoriach wiekowych. Wyniki poniżej.

 

I KATEGORIA WIEKOWA
KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWE

 

 

W tej kategorii wiekowej w konkursie wzięło udział 14 uczniów

(10 dziewczynek, 4 chłopców).

 

I miejsce Artur Olesiński - SP nr 2 Lipnica Mała

II miejsce Magdalena Karnafel - SP Kiczory

III miejsce Sara Knapczyk - SP nr 1 Zubrzyca Górna

 

Wyróżnienia otrzymują:

Sebastian Stasiak - SP Nr 1 Podwilk

Zuzanna Pawlak - SP nr 1 Zubrzyca Górna

Michał Spytkowski – ZS Orawka

 

II KATEGORIA WIEKOWA
KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWE

 

 

W tej kategorii wiekowej w konkursie wzięło udział 23 uczniów

(19 dziewczynek, 4 chłopców) .

 

I miejsce Julia Pieronek – ZS Podwilk

II miejsce Klaudia Piecusiak – ZS Orawka

III miejsce Gabriela Pakos - SP Kiczory

 

Wyróżnienia otrzymują:

Martyna Moniak - SP nr 1 Zubrzyca Górna

Natalia Kubik - SP Jabłonka Bory

Julia Stopka - SP nr 2 Zubrzyca Górna

Piotr Pakos – SP nr 2 Lipnica Mała

Specjalne wyróżnienie - Weronika Kowalczyk kl. III gim. z Katolickiego Gimnazjum Integracyjnego w Czerwiennem

III KATEGORIA WIEKOWA
KLASY I-III GIMNAZJUM

 

W tej kategorii wiekowej w konkursie wzięło udział 13 uczniów

(11 dziewczynek, 2 chłopców).

 

I miejsce Oliwia Maślanka - Gimnazjum w Podwilku

II miejsce Katarzyna Solawa - Gimnazjum w Jabłonce

III miejsce Mariola Głoska - Gimnazjum w Podwilku

 

Wyróżnienia otrzymują:

Dominika Omylak - Gimnazjum Zubrzyca Dolna

Karol Garbiarz -  Gimnazjum w Orawce

Paweł Gwiżdż - Gimnazjum w Lipnicy Małej

Patrycja Wyrwa – Gimnazjum w Jabłonce