Get Adobe Flash player
orange2s.jpg
Sondy
Jaki rodzaj książek wypożyczasz najczęściej?
 
Strona Główna

W dniu 15.12.2015 r. zostały wręczone nagrody laureatom XXXVII Przeglądu Młodych Recytatorów  i Gawędziarzy im. A. Skupnia-Florka. W uroczystości wzięli udział zastępca Wójta pan B. Wójcik, dyrektorzy szkół, rodzice oraz sympatycy regionalnej literatury.  Laureaci I i II miejsc poszczególnych kategorii wiekowych zaprezentowali nagrodzone utwory. 14 stycznia 2016 r. będą reprezentować naszą gminę na Przeglądzie Wojewódzkim w Białym Dunajcu.  W spotkaniu uczestniczyły dzieci z przedszkoli, które w tym roku licznie wzięły udział w gminnym przeglądzie. Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia w Białym Dunajcu.

 

KAT. I


RECYTATORZY:

I miejsce – Alicja Kidoń, ZS Lipnica Mała

II miejsce – Patrycja Waresiak, SP Nr 1 Zubrzyca Górna

III  miejsce – Martyna Ulmanek, ZS Jabłonka

Wyróżnienie:

Martyna Olesińska

Milena Hampel

Oliwia Mastela

Artur Olesiński

Do Białego Dunajca wytypowano:

Alicja Kidoń

Patrycja Waresiak


GAWĘDZIARZE:


I miejsce – Tatiana Bryja, ZS Podwilk

II miejsce – Julia Cichoń, ZS Chyżne

III miejsce – Adrian Gierat, SP Jabłonka Bory

Wyróżnienie:

Julia Kidoń

Maja Stasiak

Patrycja Mierniczak

Wioleta Kidoń

Do Białego Dunajca wytypowano:

Tatiana Bryja

Julia Cichoń

 

KAT. II

RECYTATORZY:


I miejsce - Anna Lenart , SP Jabłonka Bory

II miejsce – Justyna Kulka, ZS Lipnica Mała

III miejsce – Kacper Moczoł, ZS Chyżne

Wyróżnienie:

Karolina Ślamczyk, SP Nr 2 Lipnica Mała

Oliwia Wierzbiak, SP Nr 1 Lipnica Mała

Do Białego Dunajca wytypowano:

Anna Lenart

Justyna Kulka


GAWĘDZIARZE


I miejsce

Julia Kapuściak - ZS Podwilk

Zuzanna Łaciak – ZS Chyżne

II miejsce – Aleksandra Litwiak, ZS Zubrzyca Dolna

III miejsce

Rafał Dworszczak – ZS Jabłonka

Klaudia Piecusiak – ZS Orawka

Wyróżnienie:

Karol Bochaczyk – ZS Lipnica Mała

Julia Karkoszka – SP Nr 1 Lipnica Mała

Weronika Prylińska – ZS Podwilk

Kinga Zubrzycka – ZS Zubrzyca Dolna

Do Białego Dunajca wytypowano:

Julia Kapuściak

Zuzanna Łaciak


KAT. III

RECYTATORZY


I miejsce – Natalia Sandrzyk , ZS Jabłonka

II miejsce – Natalia Brzegowy, ZS Lipnica Mała

III miejsce – Kinga Spytkowska, ZS Orawka

Wyróżnienie:

Weronika Łaciak – ZS Chyżne

Gabriela Niżnik – ZS Orawka

Justyna Wójciak – ZS Lipnica Mała

Do Białego Dunajca wytypowano:

Natalia Sandrzyk

Natalia Brzegowy

 

GAWĘDZIARZE


I miejsce -  Zuzanna Garbaruk, ZS Podwilk

II miejsce – Paweł Gwiżdż,  ZS Lipnica Mała

III miejsce – Wiktoria Kott, ZS Orawka

Wyróżnienie:

Piotr Bartkowiak- ZS Zubrzyca Górna

Mateusz Kasprzak - ZS Podwilk

Weronika Stasiak - ZS Orawka

Do Białego Dunajca wytypowano:

Zuzanna Garbaruk

Paweł Gwiżdż

 

KAT. IV

RECYTATORZY


I miejsce - Dominika Żywczak , ZS im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce

Do Białego Dunajca wytypowano:

Dominika Żywczak - ZS im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce

 

GAWĘDZIARZE


I miejsce – Andżelika Fudro, ZS im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce

II miejsce – Sabina Ślamczyk, ZS im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce

III miejsce – Angelika Łazarz, ZS im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce

Do Białego Dunajca wytypowano:

Andżelika Fudro

Sabina Ślamczyk

 

PREZENTACJA LAUREATÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ 15.12.2015R. W ORAWSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

 

W dniu 26.11.2015 r. W Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce  wręczone zostały nagrody laureatom XXXVI Konkursu Literackiego im. Piotra Borowego.

Komisja w składzie:

Przewodnicząca: dr Barbara Zgama wykładowca w PPWSZ w Nowym Targu

Członkowie:

mgr Jadwiga Pilch – kustosz Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

mgr Katarzyna Kowalczyk – polonistka w Szkole Podstawowej nr1 w Zubrzycy Górnej

mgr Jolanta Szczęśniak-Basisty - polonistka Gimnazjum im. F. Machaya w Jabłonce

oceniła 99 utworów, a w kategorii proza 28 tekstów. Udział wzięło 80 autorów.

 

POEZJA

KATEGORIA I DZIECIĘCA DO 9 LAT -KL. I-III

Wyróżnienie – Zuzanna Korba, kl. II SP Nr 3 Zubrzyca Górna

III miejsca nie przyznano

II miejsce – Piotr Nowak, kl. III, SP Podsarnie

I miejsce-Jakub Olesiński, kl. I, SP nr 2 Lipnica Mała

 

KATEGORIA II DZIECIĘCA DO LAT 12:KL IV-VI

Wyróżnienia:

Magdalena Karnafel , kl. IV SP Kiczory

Patrycja Domin, kl. V, SP nr 3 Lipnica Mała – za wiersz „Piyrso gwiozdka”

III miejsce – Oliwia Wierzbiak, kl. V, SP Nr 1 Lipnica Mała

II miejsce –Weronika Nowak,kl. VI,SP Podsarnie

I miejsce ex aequo

Patrycja Kowalczyk, kl. V, ZSSP nr 2 Zubrzyca Górna - za wiersz „Jesiyń”

Maciej Stachna – kl. V SP Nr 3 Lipnica Mała

 

KATEGORIA III DZIECIĘCA DO 15 LAT: GIMNAZJUM

Wyróżnienie

Patryk Omylak kl. II Gimnazjum Lipnica Mała - za wiersz „Lipa u dziadków”

III miejsce -Julia Wierzbiak, kl. II,Gimnazjum Lipnica Mała - za wiersz „Kcym cie chycić”

II miejsce - Joanna Waresiak, kl. III,Gimnazjum w Zubrzycy Górnej - za wiersz „Kiermas w Jabłonce”

I miejsce – Martyna Stachna, kl. I,Gimnazjum w Lipnicy Małej - za wiersz „Marności światowe”

KATEGORIA IV MŁODZIEŻOWA DO 20 LAT

Wyróżnienie – Marek Kaczmarczyk z Bańskiej Niżnej za wiersz „Łowiecki moje”

I, II, III miejsca nie przyznano

 

KATEGORIA V DOROSŁYCH POW. 20 LAT: Gwara

Wyróżnienie – Bogdan Walkosz-Kleta z Jabłonki za wiersz „Burza”

III miejsca nie przyznano

II miejsce ex aequo zajęły:

Romana Maćkowiak-Stasik z Lipnicy Małej za wiersze: „Kie serce tu ostaje”, „Na Śkapularke”

Józefa Kierpiec z Harkabuza za wiersze „Skromność”, „Chłopsko dola”

I miejsce -Anna Bugajska z Krakowa za wiersze: „Kredyns”, „Kie rzecy tak piyknie spio?”, „Spolony sonet”, „***Ciotka Wilma umarła”

 

KATEGORIA V DOROSŁYCH POW. 20 LAT: POEZJA NIEGWAROWA

Wyróżnienia dla:

Zbigniewa Tlałki z Jabłonki za wiersz „O Jabłonce”

Juliana Klamerusa z Nowego Targu za wiersz „Exodus”

III miejsce ex aequo zajęli:

Małgorzata Szarlej z Harkabuza za wiersz „Ziemio orawska”

Piotr Oprzędek ze Stróży za wiersze „Może tak było”, „Reminiscencje września 1939 roku”

II miejsce – Mariola Kruszewska z Mińska Mazowieckiego za wiersze: „Spacer po orawskim skansenie”, „Przed dniem zmarłych”, „Szybki zmierzch na Orawie”

I miejsce Jerzy M. Kiersztynz Zubrzycy Górnej za wiersze „Herb” i „Zmarznięte lata”

 

KATEGORIA WIERSZ GWAROWY DLA DZIECI

Wyróżnienie – Małgorzata Szarlej z Harkabuza za wiersz „Orawianka

III miejsce – Zbigniew Tlałka z Jabłonki za wiersz „Na Cielcówce”

II miejsce – Magdalena Gołucka-Kuczkowicz z Orawki za wiersz „Janielskie pocontki”

I miejsca – nie przyznano


PROZA

KATEGORIA I DZIECIĘCA DO 9 LAT: KL. I-III

III miejsce – Szymon Grucel, kl. III SP nr 1 Lipnica Mała za gadkę „Skubarki”

II nie przyznano

I miejsce – Artur Olesiński, kl. III, SP Nr 2 Lipnica Mała za gadkę „Jako mnie babka ucyła rachunków”

 

KATEGORIA II DZIECIĘCA DO LAT 12: KL IV-VI

Wyróżnienie –Alina Zubrzycka ZS SP nr 1 Jabłonka za gadkę „Legenda o niedźwiedziu Orawy”

Wyróżnienie – Julia Karkoszka , kl. VI SP Nr 1 Lipnica Mała za gadkę „Jako to babka do siostry poleciała”

III miejsce Izabela Grucel kl. VI, SP nr 1 Lipnica Mała za gadkę „Pomysł mojego taty”

II miejsce – Weronika Bosak, Kl. V, ZS SP Zubrzyca Dolna za gadkę „Jako babke głowa bolała”

I miejsce ex aequo

Rafał Sikora kl. IV, SP nr 3 Zubrzyca Górna za gadkę „Kopacki na roli Stasiowej”

Tomasz Kubacka , Kl. V ZS SP Nr 2 Zubrzyca Górna za gadkę „Syćkik Świyntyk”

 

KATEGORIA III DZIECIĘCA DO 15 LAT: GIMNAZJUM

III miejsce - Julia Płaciak kl. II,ZS w Zubrzycy Górnej za gadkę „Rozmowy z dziadkiym”

II miejsce -  Piotr Bartkowiakkl. II, ZS w Zubrzycy Górnej za gadkę „Jak się Hondras Janów wybroł na wyciecke”

I miejsce -   Melania Udziela kl. III, ZS w Podwilku za gadkę „Stropiynie s psym”

 

KATEGORIA IV MŁODZIEŻOWA DO 20 LAT:

Miejsc nie przyznano

KATEGORIAV DOROSŁYCH POW. 20 LAT

Proza niegwarowa - nie przyznano miejsca

 

TEKSTY GWAROWE

III miejsce zajęła Paulina Pawlak-Kott z Zubrzycy Górnej za gadkę „Wigon”

II miejsce – Eugeniusz Pastwa z Lipnicy Wielkiej za gadkę „Osprowka o paprocim kwiotku”

I miejsce i NAGRODA WÓJTA -Irena Grobarczyk z Zubrzycy Górnej za „Godke na 450 roków Jabłonki”

Uwagi końcowe:

Poziom tegorocznego Konkursu Literackiego im. Piotra Borowego był dobry, z wyróżniającymi się pojedynczymi tekstami. Jury zaobserwowało w obrębie poszczególnych grup wiekowych i kategorii spore zróżnicowanie prac konkursowych. Pojawiła się nowa kategoria, która spotkała się z dobrym przyjęciem, gdyż nadesłano kilka wierszy dla dzieci. Jury przypomina, że chodzi w niej o teksty pisane gwarą.

Jak co roku, i tym razem konkurs przekroczył granice Orawy, gdyż wzięli w nim udział Autorzy z Podhala, ale także z innych miejsc, np. Krakowa, Stróży, Mińska Mazowieckiego itp. Wśród uczniów po raz kolejny wyróżnili się ci, którzy uczęszczają do szkół w: Lipnicy Małej, Kiczorach i Podsarniu. Z tej grupy wiekowej znów wzięła udział największa grupa uczestników. Z kolei brać gimnazjalną reprezentowały osoby z Zubrzycy Górnej, Zubrzycy Dolnej i Podwilka, tylko z Lipnicy Małej była większa grupa uczestników.

Popularne tematy w tym roku to: Jabłonka, kiermas, jesień, herby Babia Góra, babka, dziadek, gaździna, wyposażenie orawskiej izby, a także tematyka II wojny światowej. Młodzież chętnie porównywała współczesną i dawną Orawę. Spośród ważnych postaci pojawili się: Jan Paweł II i śp. ks. Władysław Pilarczyk, a z aktualnych tematów: Światowe Dni Młodzieży. Były również teksty, które nie nawiązywały do tematyki orawskiej.

Jury docenia wkład pracy rodziców i nauczycieli. W tegorocznych pracach pojawiło się wiele starych orawskich słów. Dziękujemy. Były także prace, w których słownictwo gwarowe mieszało się wyrazami ogólnej polszczyzny. W tym roku w kategorii dorosłych nadesłano mniej gawęd. W poezji znów artyzm, metafory i ekspresja.

Galeria

 

1.12.2015r. w czytelni Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce odbyło się spotkanie autorskie  z p. Zbigniewem Kołbą, autorem książki „Krioterapia”. W czasie spotkania autor mówił o leczniczym działaniu niskich temperatur. W bardzo przystępny sposób opowiedział na czym polega krioterapia. Pan Zbigniew mówił też o przyswajalności witamin i minerałów, hormonach i enzymach produkowanych przez nasz organizm, oraz odpowiadał na zadawane pytania.

Uczestnicy mieli możliwość zakupienia książki autora z dedykacją. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Informujemy,  że książkę autora „Krioterapia to warto wiedzieć” można wypożyczyć w naszej bibliotece.

 

17.11.2015r. w czytelni Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce odbyło się spotkanie autorskie z Edytą Zarębską - bajkopisarką, ilustratorką oraz laureatką konkursu literackiego im. Astrid Lindgren.

Autorka w czasie spotkania opowiadała o swoich przygodach i marzeniach z dzieciństwa, które były inspiracją do pisania książek dla dzieci. Myślą przewodnią spotkania były marzenia, które jak się bardzo chce  to się spełniają. Autorka opowiadała dzieciom jak powstaje ilustracja do książki. Pan Robert przeczytał bajkę a następnie zaśpiewał z dziećmi piosenkę  „Mądra rzeka”, którą napisała Pani Edyta a muzykę do niej skomponował pan Robert. Pani Edyta szybko nawiązała kontakt z dziećmi, które odpowiadały na zadawane pytania, oraz aktywnie uczestniczyły w zajęciach. W spotkaniu udział brały dzieci z klas I-IV z Zespołu Szkół w Orawce. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze a autorka wystąpiła w pięknym baśniowym stroju.