+48 18 26 523 79

[email protected]

Orawska Bibiloteka Publiczna

ul. Sobieskiego 13
34-480 Jabłonka

pon, wt, czw, pt: 800 - 1700
śr: 800 - 1600
sob: 900 - 1400

Warsztaty muzealne pt: Moja mała Ojczyzna"

W dniu 15.11.2016r. w czytelni Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce odbyły się lekcje muzealne pt. ”Moja mała Ojczyzna” W warsztatach wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej i gimnazjum w Orawce. Lekcje poprowadziła Pani Wiktoria Kowalczyk z  Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu. Przybliżyła uczniom historię ekspansji Niemiec na Polskę, skupiając się na terenach Podhala i Orawy.

Przypominamy że w OBP do końca grudnia można oglądać wystawę „Kampania polska 1939 w dokumencie i na fotografii” Zainteresowane  udziałem w warsztatach szkoły prosimy o kontakt z biblioteką.

Galeria

"Kampania polska 1939 w dokumencie i na fotografii"

W dniu 7.11.2016r. w czytelni Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce odbyło się otwarcie wystawy „Kampania polska 1939 w dokumencie i na fotografii”. Wystawa zawiera szereg akcentów dotyczących działań wojennych na Orawie. Znajdziemy tutaj wiele dokumentów nigdzie dotąd nie publikowanych. Wernisażowi towarzyszyła promocja dwóch publikacji książkowych: „ W służbie Rzeczypospolitej. Dzieje wojen i wojskowości w badaniach regionalnych” oraz „Stosunki polsko-słowacko-węgierskie na przestrzeni wieków” pod red. naukową Roberta Kowalskiego. Autor w ciekawy sposób opowiedział o wystawie i wymienionych publikacjach.

Uczestnikami spotkania była m.in. młodzież Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce.

Wystawę można oglądać do końca grudnia 2016 r. zaś książki wypożyczyć  w bibliotekach.

Wystawie towarzyszyć będą warsztaty dla różnych grup wiekowych. Pierwsze zajęcia  odbędą się 15 listopada 2016 r.  Zainteresowane udziałem w warsztatach szkoły, prosimy o kontakt z OBP w Jabłonce.

Galeria

Otwarcie Wystawy i promocja książki

XXXVII KONKURS LITERACKI IM. PIOTRA BOROWEGO

Organizatorzy XXXVII Konkursu Literackiego

im. Piotra Borowego

serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w konkursie

Organizatorzy: Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce, Orawskie Centrum Kultury  w Jabłonce, oraz Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zwracają się z uprzejmą prośbą o przekazanie wszystkim osobom zainteresowanym (uczniom, młodzieży, nauczycielom oraz innym twórcom z terenu Orawy i spoza) informacji  o organizowanym konkursie, który jest związany z twórczością  literacką Orawy. Prosimy osoby zainteresowane o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i przesłaniem na adres siedziby OBP karty  zgłoszenia wraz z utworami konkursowymi wg zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

Karty zgłoszeń należy nadesłać do dnia 31.10.2016 r. Ogłoszenie wyników odbędzie się 24.11.2016r. (czwartek) godz. 15.00 w Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce.

Prosimy o terminowe nadsyłanie prac, decyduje o tym stempel pocztowy do dnia 31.10.2016 r.

Do pobrania:

Karta_zgloszenia_oswiadczenie.doc

Regulamin_konkursu.doc